Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w produkcji rolniczej – szkolenie.

237

W programie szkolenia: Aspekty prawne • Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami. Baza BDO • Zadania i korzyści płynące z wdrożenia Bazy BDO. • Rejestr BDO: kogo dotyczy, gdzie i do kogo złożyć wniosek, kary za brak wpisu do Rejestru. • Konsekwencje braku wpisu do Rejestru BDO. • Baza BDO jako narzędzie dla Inspekcji Ochrony Środowiska. Sankcje karne za nieprzestrzeganie prawa. • Co z rolnikami gospodarującymi na powierzchni poniżej 75 ha użytków rolnych. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości • Indywidualne konto, rejestracja i aktualizacja danych na koncie. • Prezentacja zawartości i funkcjonalności nowych modułów Bazy BDO. • Role i zakres odpowiedzialności m.in.: wytwórca, transportujący, odbierający. • Przygotowanie karty przekazania odpadów (KPO). • Prowadzenie ewidencji odpadów. • Częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów. • Sprawozdawczość w zakresie wytworzonych odpadów prowadzona w Bazie BDO. • Stosowanie na gruntach komunalnych osadów ściekowych – ewidencja i sprawozdawczość.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VVGjng5geBc

KPODR Minikowo
UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *