Wyzwania dla przedsiębiorców w kontekście europejskiej polityki środowiskowej

386

Mnożące się odpady z tworzyw sztucznych stały się istotnym problemem XXI wieku. Sytuacja ta może się jednak zmienić – wszystko za sprawą przyjętej przez UE strategii środowiskowej, której celem jest zwiększony recykling. Co jednak z przedsiębiorcami, dla których europejska polityka środowiskowa, może okazać się wyzwaniem? Jak jej sprostać i gdzie szukać wsparcia?

Strategia dotycząca tworzyw sztucznych

W 2018 roku Unia Europejska, w ramach planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjęła strategię dotyczącą tworzyw sztucznych. Na celowniku tej strategii są przede wszystkim procesy projektowania opakowań z tworzyw sztucznych oraz technologie recyklingu zużytych opakowań. Według tego ambitnego planu działania, do roku 2030 Unia Europejska ma osiągnąć poziom przemysłowy, w którym wszystkie wprowadzane na europejskie rynki opakowania plastikowe będą zdatne do ponownego użycia lub do poddania procesom recyklingu w opłacalny ekonomicznie sposób.

Obecnie największą trudność w osiągnięciu tego celu stwarzają opakowania z tworzyw mieszanych, warstwowych, zabarwionych oraz zadrukowanych. Dane pozyskane od sortowni odpadów pokazują, w jaki sposób surowce przepływają przez rynek oraz jakie typy zanieczyszczeń najczęściej są w nich obecne. Dane te wykazują także bilans materiałowy pomiędzy zbieranym i sortowanym odpadem a surowcem, który odzyskiwany jest w drodze recyklingu. Badania prowadzone w 2017 roku pokazują, że w zależności od przyjętego punktu odniesienia, współczynnik recyklingu opakowań wynosi w UE od 14% do 25%. Wpływ na tę różnicę ma uwzględnienie lub pominięcie opakowań eksportowanych poza Unię Europejską, których dalsze losy i recykling nie są jednoznacznie potwierdzone.

Ambitny cel UE

Eco green energy sketch icons set of leaf lightbulb sun panel and atom isolated vector illustration

Cel Unii Europejskiej na rok 2030 to osiągnięcie poziomu blisko 55% współczynnika recyklingu. Ten jakże ambitny i ważny dla środowiska cel możliwy będzie do osiągnięcia tylko poprzez radykalne usprawnienia produkcyjne i zwiększenie efektywności surowcowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów energetycznych w procesach produkcji. Niemniej ważne w realizacji tego celu są nowe technologie recyklingu, które bazują na substancjach przyjaznych środowisku oraz łatwości ich ponownego zawracania do linii produkcyjnych. Istotne są także prostota procesów przemysłowych i zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych oraz brak organicznych związków lotnych w procesach. Ważną rolę odgrywa również kwestia wprowadzenia usprawnień w zakresie eliminowania trudności w zbieraniu odpadów, szczególnie elementów foliowych, które przez swoją lekkość i delikatność, są czasami niemożliwe do odzyskania. Warto podjąć te wszystkie wyzwania, bowiem ekonomiści szacują, że rynek elastycznych opakowań utrzyma skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,7% w latach 2018 – 2024. Fakt ten podyktowany jest ich wszechstronnością, niską ceną i dobrymi właściwościami zapewnienia bezpieczeństwa chociażby żywności czy leków.

Realizacja założeń

W jaki sposób podążać w myśl europejskiej polityki środowiskowej? Jak sprostać wyzwaniu? Gdzie szukać wsparcia? Odpowiedź jest niezwykle prosta – potrzebny jest partner w postaci jednostki naukowej, który sprawnie pomoże zarówno zaplanować prace badawczo-rozwojowe, wraz z uwzględnieniem harmonogramu ich kosztów, jak również te badania poprowadzi, służąc profesjonalnym wsparciem w opracowaniu technologii.- odpowiada Dawid Zieliński z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Koordynator Hubu B+R

Baza danych Reaxys potwierdza wzrost zainteresowania technologiami recyklingu, co widoczne jest przede wszystkim w treściach zawartych w bazie. Obserwowany jest wzrost pojawiających się nowych patentów oraz publikacji naukowych, które opatrzone są słowami kluczowymi: recycling oraz zero waste. – mówi Dawid Zieliński z PPNT. Obserwuje się dynamiczny skok na przełomie lat 2018/2019. W zbiorze nowych patentów dotyczących nowych technologii widoczny jest powrót do podstawowych przemian chemicznych (aż 53% technologii w patentach), wśród których dominują reakcje substytucji, utleniania, redukcji i hydrolizy.

Rysunek 1. Liczba nowych publikacji naukowych oraz patentów, opatrzona słowami kluczowymi: recycling oraz zero waste. Opracowanie na podstawie Bazy danych Reaxys.

Rysunek 2. Dominujące podstawowe przemiany chemiczne w technologiach objętych ochroną patentową, opatrzonych słowami kluczowymi: recycling oraz zero waste. Opracowanie na podstawie Bazy danych Reaxys.

Nauka i przemysł jednoczą siły

Współpraca z jednostką naukową jest dla przedsiębiorców, chcących realizować cele strategii europejskiej w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych, najprostszą i najbardziej efektywną drogą. Nauka i biznes nie tylko powinny, ale także mogą współpracować i grać do jednej bramki, a następnie cieszyć się z dużych sukcesów technologicznych, które przekładają się na realne zyski.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.

PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat.A).

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *