ZGO Jarocin.Wsparcie NFOŚiGW pozwoli realizować inwestycję na skalę europejską

1208

Wielkopolskie Centrum Recyklingu inwestuje 100 milionów

28 maja 2021 roku na długo zapisze się w historii ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Tego dnia  podpisaliśmy bardzo ważną umowę na dofinansowanie rozbudowy naszej instalacji. Skala inwestycji jest ogromna, bo wynosi blisko 100 mln zł – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR. Poza dofinansowaniem, Fundusz zatwierdził także przyznanie pożyczki na rozbudowę jarocińskiego zakładu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze nowatorskie działania spółki w 60. procentach wartości inwestycji.

100 mln zł z unijnym dofinansowaniem NFOŚiGW

– Cieszę się, że to, co robimy dla ekologii doceniają specjaliści z branżowych instytucji. Ich wsparcie pozwala nam zamieniać ambitne plany w realne inwestycje, które służą mieszkańcom 22 wielkopolskich gmin – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Nowoczesne urządzenia, sprzęt i ekologiczna flota samochodowa – to wszystko teraz wzmocnione zostanie kolejnymi działaniami inwestycyjnymi o łącznej wartości 100 mln zł. Finansowanie inwestycji zabezpieczone zostało  dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38 – milionowej dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Co więcej, na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki. – Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków dotyczących wsparcia finansowego inwestycji pokazuje, że warto nam zaufać, bo środki które inwestujemy zwrócą się pod postacią czystszego środowiska – podkreśla prezes ZGO-WCR.

Konsekwencja w działaniach to gwarantowany sukces

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. Dzięki temu ZGO-WCR już dziś jest samowystarczalne energetycznie. A – jak się okazuje – to nie koniec inwestycji, które mają na celu zagospodarowanie bioodpadów w taki sposób, by efektywnie przetworzyć je w energię.

Odzyskają jeszcze więcej energii w bioodpadów

W 2020 roku spółka wyprodukowała z kogeneracji 3 759 MWh energii elektrycznej. Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę z bioodpadów odzyskiwane będą jeszcze większe ilości energii. Zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe.

Witosław Gibasiewicz, prezes  Zarządu ZGO-WCR

W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych, inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne. Realizowane inwestycje mają doprowadzić do tego, aby nasz zakład jeszcze efektywniej wykorzystywał wszystkie rodzaje odpadów. By osiągnąć zamierzenia, spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji. Odpady  biodegradowalne zbierane selektywnie, można w 100% przetworzyć w produkt, bez konieczności ich składowania.

Do licznych nagród dołączają kolejne

Innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami. Najnowsze, przyznało Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, działające od 1992 roku. Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Witosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021. –  To wyróżnienie, które motywować nas wszystkich będzie do jeszcze większej i cięższej pracy – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR odbierając honorowy tytuł z rąk prezesa KFDZOM, Wojciecha Janki. 

Za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami wyróżniono także burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, który otrzymał medal „Polonia Pura”.  – Wyróżnienie to jest wyrazem szczególnych osiągnięć Jarocina i osobiście pana burmistrza w tworzenie nowych jakości, budujących system gospodarki odpadami komunalnymi – podkreśla Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum. – To nagroda dla osób, które nie bezpośrednio zarządzają, ale mają istotny wpływ na funkcjonowanie branży – wyjaśnia.  To medal szczególny, bowiem w blisko 30-letniej działalności związku przyznano dotychczas 7 wyróżnień. Otrzymali je m.in.: Prezydent Krakowa, Konina, Kielc, Katowic, Kędzierzyna Koźle. Do zacnego grona – z ósmym wyróżnieniem  dołączył burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

 Witosław Gibasiewicz _ Prezes Zarządu ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Poprzez ciągły rozwój  naszej spółki staramy się, aby każdy odpad został odpowiednio przetworzony i ponownie  wykorzystany. Wiemy, że tylko poprzez rozwój możemy osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne” –  Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Wojciech Janka – prezes Zarządu Krajowego  Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 

To, co robicie od lat w Jarocinie, to jest szczególnie warte popularyzowania, pokazywania nie tylko w kraju, ale również za granicą. Będziemy promować i pokazywać, że w centrum Polski jest taki obiekt (ZGO-WCR – przyp.red.), na teren którego powinny przyjeżdżać wycieczki nie tylko z kraju ale i z Europy, a nawet świata. Po to, by powielać to, co tu robicie.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

Gratuluję prezesowi ZGO-WCR tytułu Europejskiego Lidera Innowacji 2021 i całkowicie zgadzam się z tym, że ZGO-WCR wykracza swoimi odważnymi i nowoczesnymi inicjatywami poza skalę ogólnopolską. Cieszę się, że mogę współpracować z zespołem, który” inwestuje w rozwój w myśl hasła „EKOlogiczny Jarocin”. 

Zdjęcie z podpisania umowy

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  dofinansowanie rozbudowy instalacji w Jarocinie (ok. 38 mln zł)  została podpisana 28 maja br. To tego dnia przekazano kolejną dobrą informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł.

Zdjęciem z przyznania nagród

28 maja 2021 roku – to wyjątkowy dzień w działalności spółki. Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, doceniając innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wyróżnił burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego oraz prezesa ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Witosława Gibasiewicza. W imieniu burmistrza Jarocina, wyróżnienie odebrał z-ca burmistrza Bartosz Walczak.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *