Rozporządzenie w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych opublikowane Dzienniku Ustaw

  147

  23.08.2021

  3 sierpnia 2021 r. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podpisał rozporządzenie w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Rozporządzenie zostało opublikowane 20 sierpnia w Dzienniku Ustaw (pozycja 1530).

  Rozporządzenie ma na celu m.in. wsparcie osiągania przez Polskę, co raz lepszych efektów w zakresie recyklingu  (docelowy poziom, który muszą osiągnąć kraje UE,  to 65%  w 2035 r.). Określa ponadto nowy sposób obliczania poziomu recyklingu w odniesieniu  do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych (dla roku 2020 po raz ostatni zostanie wykorzystany wzór z odnoszący się do recyklingu tylko 4 frakcji odpadów). Rozporządzenie umożliwia też obliczanie poziomu dla odpadów faktycznie przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Pozwala także na zaliczenie do poziomu recyklingu, odpadów przetwarzanych w przydomowych kompostownikach.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rozporzadzenie-w-sprawie-obliczania-poziomow-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-recyklingu-odpadow-komunalnych-opublikowane-dzienniku-ustaw

  Kliknij, aby przeczytać rozporządzenie w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *