Podkomisja sejmowa rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o odpadach

534

6.10.2021 Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami rozpatrywała na swym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1588)

Projekt przewiduje dostosowanie przepisów do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do 2035 r. do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców

Relacja video z posiedzenia: https://sejm-embed.redcdn.pl/Sejm9.nsf/VideoFrame.xsp/C852C299474C2680C125876100407F20

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *