Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

218

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab mają doprowadzić do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap. Dokument przedstawiać będzie przekrojowo obszar Pozyskiwania energii z odpadów opisując takie aspekty jak m.in. analiza rynku globalnego oraz krajowego. Ekspertyza wskaże także nisze technologiczne i rozwojowe w tym obszarze w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje co do ewentualnej aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Podczas warsztatów przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji, wspólnie określili m.in. silne i słabe strony oraz trendy dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów. Wśród wskazanych przez uczestników spotkania trendów oraz technologii wartych uwagi znalazły się m.in. zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych, paliwa RDF oraz biometan. Ważnym, globalnym trendem, który powinien przyspieszyć rozwój obszaru jest zdaniem uczestników spotkania rosnąca świadomość ekologiczna.

Prace zaplanowano na cztery spotkania warsztatowe, z których drugie odbędzie się już 17 listopada br.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: Pozyskiwanie energii z odpadów”.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *