Circular Week 2021. Podsumowanie międzynarodowego wydarzenia ekonomii cyrkularnej

427

„Razem dla zrównoważonej przyszłości” – to hasło przewodnie jednego z największych europejskich wydarzeń promujących rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii cyrkularnej. Czwarta edycja Circular Week odbyła się w dniach 11-17 października i zgromadziła ponad 3000 uczestników z całej Europy. Kongres zorganizował Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz ponad 30 instytucjami, firmami, start-upami oraz ambasadami. „Przestańmy się tylko zastanawiać i zacznijmy działać, bo to my jesteśmy ludźmi, na których czekaliśmy” – namawiał do zmiany Guido Braam, ekspert gospodarki obiegu zamkniętego.

Relacje video z IV edycji Circular Week są dostępne na Youtube INNOWO

Podsumowanie wydarzenia https://youtu.be/artucFp41Tw

Podczas tygodniowego wydarzenia odbyło się 50 paneli eksperckich, szkoleń, spotkań oraz webinarów, podczas których zaprezentowano rozwiązania dotyczące kluczowych wyzwań ekonomii cyrkularnej: rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zapobiegania marnotrawienia żywności, rozwoju biogospodarki, wyzwań stojących przed branżą modową czy przyszłości surowców wtórnych.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuję, jak idea gospodarki cyrkularnej się popularyzuje, a wydarzenia Circular Week tylko potwierdzają teorię, że koncepcja ta rozwija się na całym świecie, od Europy, przez Kanadę i Izrael. Cieszę się, że dzięki Circular Week Warszawa już po raz czwarty staje się centrum debaty na temat zrównoważonych rozwiązań, których tak bardzo globalnie potrzebujemy – komentuje dr Agnieszka Sznyk, Prezeska INNOWO, organizatorka wydarzenia.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia był Mazovia Circular Congress, zorganizowany we współpracy z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim. Tegoroczna edycja MCC poświęcona była m.in. tematowi przyspieszenia transformacji w gospodarce cyrkularnej, współpracy sieciowej na rzecz transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, cyrkularnym strategiom dla miast i regionów czy surowcom przyszłości. Gośćmi specjalnymi Mazovia Circular Congress byli m.in. Helena Braun – Członkini Gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, Jaqueline Cramer – holenderska profesor i polityczka, Ministra Budownictwa, Gospodarki przestrzennej i Środowiska oraz François Gaudet – szef Thematic Impact Finance Operations w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI).

 – Gospodarka o obiegu zamkniętym w znacznym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu i środowiska. Takie wydarzenia jak Circular Week pełnią kluczową rolę w podnoszeniu  świadomości przedsiębiorców i podejmowaniu kolejnych kroków w celu zmiany naszych zachowań – podsumował François Gaudet, Europejski Bank Inwestycyjny.

Swoją wiedzą podzielili się również eksperci z obszaru cyrkularnej transformacji miast, biogospodarki czy rozszerzonej odpowiedzialności producenta z Polski i Europy.

 – O gospodarce obiegu zamkniętego mówi się bardzo dużo, ale głównie w przestrzeni ekspertów. Aktualnie jest idealny czas, aby kierować przekaz do osób najbardziej zainteresowanych; do przedsiębiorców, konsumentów i mieszkańców miast. Naszym zadaniem jest wprowadzenie szerokiej i zrozumiałej komunikacji, abyśmy wszyscy mogli czerpać korzyści – skomentował Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Realizacja celów gospodarki obiegu zamkniętego jest szczególnie ważna w przypadku koncernów z branży chemicznej,  bo to w ich rękach leży ogromny potencjał do zmiany i zmniejszania śladu ekologicznego społeczeństwa. 

– Mazovia Circular Congress to skuteczna platforma networkingowa, która łączy wszystkich interesariuszy. Istotnym elementem naszych działań jest współpraca w Grupie Kapitałowej, której celem jest optymalne wykorzystanie wspólnego potencjału intelektualnego i operacyjnego. Dlatego w zaprezentowanej przez nas strategii kładziemy nacisk na współpracę z partnerami biznesowymi – skomentował Bartłomiej Samardakiewicz, Ekspert, Dział Strategicznych Projektów Badawczo – Rozwojowych PKN ORLEN (wideo).

Jednym z kluczowych elementów gospodarki obiegu zamkniętego jest zrównoważone wykorzystanie opakowań i wycofanie z użycia ich jednorazowych odpowiedników. Podczas kongresu odbyła się debata poświęcona skutecznym bodźcom ekonomicznym dla rozwoju CE na przykładzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

– Po raz kolejny przekonujemy się, jak wiele mamy jeszcze w Polsce do zrobienia. Aby cyrkularność faktycznie się wydarzyła, musimy skupić się na stworzeniu opakowań, które pozwolą uniezależnić się od niektórych surowców. Aby to osiągnąć powinniśmy budować nowe relacje biznesowe oraz nowe skuteczne prawo – podsumował Jacek Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL.

Circular Week (https://circularweek.org/) – międzynarodowy tydzień gospodarki obiegu zamkniętego, organizowany przez Instytut INNOWO.Wydarzenie jest odpowiedzią na wyzwania zarówno ekologiczne, jak i społeczne. Circular Week to cykl wydarzeń organizowanych w całej Europie, które mają na celu edukację i promocję postaw, zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej.

Wydarzenie cieszy się zaufaniem władz samorządowych oraz krajowych, patronat honorowy przyznali: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezydent m.st. Warszawy, Prezydent miasta Łodzi, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Województwa Łódzkiego, Marszałkini Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Circular Week jest organizowany w ramach European Circular Stakeholder Platform.

Sponsorzy strategiczni  Circular Week 2021 : IKEA, PKN ORLEN, Reverse Logistics Group (RLG), TOMRA.

W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się ambasady: Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Szwecji, Ambasada Szwajcarii, Ambasada Austrii, Ambasada Kanady.

Patronami wydarzenia są liczni przedstawiciele biznesu w Polsce i zagranicą: Circular Forum Economy Forum Austria, Circular Change (Słowenia), Circular Slovakia, Interreg Mediterrean, Holland Circular Hotspot, Nordic Circular Hotspot, Institut national de l’économie circulaire Inec (Francja), EuRIC, Università degli Studi di Torino, ICESP (Włochy), prosperkolleg (Niemcy), Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Plastics SWISS Chamber Poland.

Partnerami wspierającymi całego przedsięwzięcia są: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Plastics Europe.

Merytorycznie Circular Week 2021 wspierają: Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Instytut INNOWO – od 2018 roku działamy w obszarze zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego oraz medycyny. Jesteśmy organizatorem międzynarodowej konferencji Mazovian Circular Congress oraz tygodnia Circular Week. Należymy do European Circular Economy Stakeholder Platform, prestiżowej inicjatywy Komisji Europejskiej, zrzeszającej organizacje zajmujące się gospodarką cyrkularną. Instytut jest również pomysłodawcą Polish Circular Hotspot – platformy skupiającej polskich przedsiębiorców oraz przedsiębiorczynie oferujących innowacyjne rozwiązania w nurcie zrównoważonego rozwoju. www.innowo.org

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *