EKO-opakowania to przyszłość dla przemysłu

599

Są tańsze, korzystniejsze dla środowiska i doskonale substytuują pierwotne tworzywa. Mowa o regranulatach, które coraz częściej zastępują oryginalne tworzywa sztuczne, produkowane z ropy naftowej. Pochodzące z odpadów tworzyw sztucznych regranulaty to olbrzymia szansa dla ekologicznego rozwoju przemysłu i ochrony środowiska. W Polsce ich potencjał nadal nie jest w pełni wykorzystywany, bo warunkiem jego utworzenia jest prawidłowa segregacja śmieci. O tym jak namówić do niej Polaków i o zaletach opakowań z recyklingu opowiedział Rafał Topolski, specjalista ds. sprzedaży regranulatów w kraśnickiej firmie AKPOL.

1. Co wpływa na ciągle niski odsetek recyklingowych produktów w naszym kraju?

Uważam, że największym problemem jest segregacja odpadów w Polsce. Nadal nie istnieją uregulowane prawnie zasady, informujące jak robić to dobrze, brakuje ujednoliconego systemu edukacji, który mógłby nauczyć tego Polaków.  Skutki tego problemu możemy zaobserwować każdego dnia w swoim najbliższym otoczeniu. Wyrzucając posegregowane odpady do pojemników przy bloku, niejednokrotnie zauważam na przykład szklane czy plastikowe butelki wyrzucone do sekcji BIO i wiele innych odpadów, lub kartony wrzucone do plastiku itp. Wynikać to może z lenistwa czy niedbalstwa, ale najprawdopodobniej wynika z tego, że większość społeczeństwa nie widzi sensu w segregacji śmieci. Nie mają świadomości, jak wielki mamy obecnie problem z zaśmieceniem środowiska, ale też nie zobaczyli, ile dobrego może zrobić prosta segregacja odpadów. Należy więc postawić na edukację.

2. Jak można namówić Polaków by zaczęli segregować odpady?

Jak już mówiłem potrzebna jest przede wszystkim edukacja, która stopniowo zmieni  przyzwyczajenia Polaków, zmieni myślenie o wytwarzaniu śmieci.  Kto zastanawia się na co dzień, jak wiele odpadów produkuje i co mógłby zrobić by tę ilość zmniejszyć? Na polskim rynku powoli zachodzą cieszące nas zmiany, które pokazują, że bycie eko staje się modne. Pojawiają się trendy, np. refiling – ponowne uzupełnianie pustych plastikowych opakowań, zabieranie własnych siatek na zakupy czy umożliwianie konsumentom dostarczanie zużytych opakowań bezpośrednio do takich firm jak AKPOL. Sprawia to, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad problemem i widzi realny wpływ swoich działań dla środowiska.

3. Jak konsument może rozpoznać opakowanie ekologiczne, pochodzące z recyklingu?

Najprostszą rzeczą jest napis na etykiecie – „opakowanie 100% z recyklingu”, „opakowanie ekologiczne”. Bycie eko jest modne zarówno dla konsumentów, jak i dla firm, dlatego lubią się one chwalić tym, że używają opakowań wyprodukowanych np. z regranulatów, czyli z recyklingu.  Zdarza się, że do AKPOL zgłaszają się firmy wprowadzające opakowania z dodatkiem lub w całości z regranulatów,  i proszą o wydanie opinii, czy będzie możliwe poddanie go recyklingowi. Oczywiście, oprócz etykiety, konsument może dostrzec także pewne różnice między opakowaniem z produktu pierwotnego (ropy naftowej), a wtórnego (z odpadów). Są to m.in. delikatne wtrącenia, niejednorodny kolor lub różnice w kolorach między seriami produktów. Te różnice nie mają wpływu na jakość produktu, strukturę czy wytrzymałość opakowania, są zaś widocznym dla odbiorcy potwierdzeniem, że kupił on produkt w ekologicznym opakowaniu z recyklingu.

4. Jakie są różnice dla konsumenta i producenta między opakowaniem z produktu pierwotnego, a pochodzącego z recyklingu?

Opakowanie pochodzące z regranulatu nie różni się jakościowo dla konsumenta. Oprócz koloru, nie różni się ono w swojej strukturze niczym od produktu z plastiku pierwotnego.

Jeśli chodzi o producentów opakowań to dzięki dbałości o jednolitość, wysoką jakość, praca na regranulatach AKPOL w przetwórstwie jest bardzo podobna do pracy na oryginałach. Mamy na uwadze to, by nasi klienci otrzymywali produkt powtarzalny, jednolity i jak najwyższej jakości. Ważną różnicą dla producentów jest także to, że oprócz argumentów ekologicznych przemawiających za stosowaniem coraz modniejszych alternatyw z recyklingu, istnieją również istotne dla firm argumenty ekonomiczne – regranulaty są nadal tańszym materiałem niż plastik pochodzący z ropy naftowej.

5. Czym wyróżnia się regranulat AKPOL?

Przede wszystkim jakością. Regranulaty AKPOL są doskonałym substytutem „oryginałów”. Cieszę się, że pan Adam Kuś, prezes AKPOL, od samego początku istnienia firmy sukcesywnie poszerza park technologiczny, by stale polepszać jakość produkowanych wyrobów. Przeprowadzane inwestycje coraz bardziej zbliżają właściwości naszych regranulatów do pierwotnych tworzyw. Klienci AKPOL mogą liczyć na to, że regranulat, który zamówią jest jednorodny, powtarzalny, bez zapachu.

Istotne jest też to, że AKPOL skupia się wyłącznie na produkcji regranulatu i stara się robić to najlepiej jak to możliwe. Jako firma nie prowadzi działalności „pobocznych” – nie wykorzystuje regranulatów do produkcji np. rur, doniczek, folii itp. Skoncentrowanie się na jednej specjalizacji i absolutne podporządkowanie się jej to dla naszych klientów jasny dowód na to, że to nasz produkt jest dla nas najważniejszy.

6. Z jakich odpadów wytwarzany jest regranulat AKPOL i jaki to ma wpływ na Wasz produkt?

W naszej firmie do produkcji regranulatu używamy wyłącznie odpadów pochodzenia konsumenckiego, a nie poprodukcyjnego to znaczy odpadów z fabryk itp. W AKPOL staramy się by wytwarzany z nich regranulat zawsze był jak najbardziej zbliżony do oryginału, jednolity i wytrzymały. To dlatego zakupione przez nas opady przechodzą ponowną segregację, następnie są dokładnie oczyszczane i z wybranych rodzajów wytwarzamy regranulat HDPE, PP i LDPE.

7. Jak wygląda proces przerobienia odpadu na regranulat?

Pierwszym etapem jest ocena jakości odpadów i poddanie ich procesowi wewnętrznej segregacji. W AKPOL stosujemy w tym celu sortowniki optyczne, które wykorzystując światło podczerwieni, rozpoznają materiał, z którego został wytworzony dany produkt i rozdzielają je na 3 sekcje: PP, HDPE i LDPE. Wszystko inne, co znalazło się na taśmie, zostaje odrzucone i zutylizowane.  Odpady, które pozytywnie przeszły etap selekcji są kruszone i mielone a następnie poddawane są procesowi mycia i flotacji, by usunąć resztki produktów, etykiety itd.  Tak powstaje przemiał – nasz półprodukt który jeszcze segregujemy ze względu na kolory. Aby miał on jak najlepszą jakość i jednolite parametry, przemiał trafia najpierw do mieszalników, a później do wytłaczarek, które mieszają, filtrują i odgazowują materiał. Przed sprzedażą, regranulat trafia do naszego laboratorium, gdzie podlega kontroli jakości. Jeśli zostanie zaakceptowany, trafia do naszych klientów.

8. Jaka jest prognoza dla branży recyklingu w Polsce na najbliższe lata?

Jeżeli wejdą odgórne rozporządzenia czy ustawy proekologiczne, nakazujące producentom używanie w swoich produkcjach recyklatów, to branża będzie miała szansę na ogromny rozwój. Wszystko wskazuje na to, że śmieci raczej nigdy nie zabraknie. To przykry wniosek, ale badania pokazują, że wytwarzamy coraz więcej odpadów, bo konsumujemy coraz więcej, cenimy sobie wygodę. Plastik to genialne opakowanie, bez którego nie sposób wyobrazić sobie życia. Co ciekawe, w porównaniu z innym produktami, produkcja plastiku nadal przyczynia się do niższej emisji dwutlenku węgla niż chociażby wytwarzanie szkła czy papieru.

Jeśli Polacy coraz chętniej i sprawniej będą podchodzili do kwestii segregacji odpadów, wspólnie możemy przyczynić się do realnego zmniejszenia ich ilości na składowiskach i ponownego wykorzystania w przemyśle. Recykling to przyszłość, która dzięki postępowi technologicznemu, jest na wyciągnięcie ręki.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *