Czy innowacyjne technologie uratują gospodarkę odpadami?

1508

Z roku na rok świadomość zagrożenia środowiska naturalnego rośnie, a wraz z nią także chęć i wiedza na temat celowości selektywnej zbiórki odpadów. Według raportu przeprowadzonego w 2021 roku przez pracownię SW Research[1], segregujący śmieci w większości zmotywowani są pogarszającym się stanem środowiska, a niemal 40% robi to przede wszystkim dla estetyki najbliższego, współdzielonego otoczenia. Jak można usprawnić system selektywnej zbiórki śmieci we wspólnotach mieszkaniowych i tym samym wesprzeć potencjał mieszkańców?

Ilość produkowanych odpadów z roku na rok znacząco rośnie. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badań zwraca uwagę, że w 2019 roku w Polsce wytworzono ponad 12753 tys. ton śmieci. Jednocześnie tylko niewielki procent z całej masy odpadów, bo ponad 3977 tys. ton zebrany został selektywnie. Wytworzona masa odpadów przekłada się także na zwiększenie ilości produkowanej przez jednego, statystycznego obywatela. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, typowa jednostka w 2019 roku wyprodukowała 332 kg odpadów. W roku kolejnym było to natomiast już 342 kg. Porównując dane na przestrzeni pięciu lat, nietrudno zauważyć 59-kilogramowy wzrost. Jednocześnie, jak zauważa IOŚ–PIB, podobny trend obserwuje się w całej Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej zmotywowało Parlament Europejski do wprowadzenia nowych poziomów segregacji w krajach członkowskich. Ustalone przedziały zakładają, że już w roku 2025 poziom stosunku odpadów poddanych segregacji i recyklingowi do wszystkich zebranych ma wynieść 55%. Czy to dużo? Wydaje się, że tak, szczególnie gdy poziom ten przyrównamy do docelowych w 2022 roku 25%. Wsparcie mieszkańców świadomych zagrożenia klimatycznego i odczuwających potrzebę segregacji wytworzonych odpadów okazuje się zatem być niemalże na wagę złota.  

Innowacyjne technologie pomocą w gospodarowaniu odpadami

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że rosnące potrzeby efektywnej gospodarki odpadami rodzą konieczność poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Ich celem jest m.in. zmniejszenie emisji produkowanego przy procesie dwutlenku węgla oraz zredukowanie powierzchni składowania odpadów.

Odpowiedzią na rosnące potrzeby może okazać się wykorzystywana w zyskujących popularność kontenerach półpodziemnych technologia podziemnego składowania odpadów komunalnych DeepCollection. Jej zastosowanie pozwala na równoległe zmniejszenie kosztów związanych z jej

użytkowaniem, oszczędność miejsca na terenie nieruchomości oraz znaczne zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów na danym terenie. Przy okazji, kontenery półpodziemne mogą być

również przyjazne dla środowiska naturalnego. Jakie aspekty szczególnie przemawiają za korzystaniem z DeepCollection?

Przede wszystkim oszczędność miejsca. Standardowe altany śmietnikowe, projektowane dziesiątki lat temu, zajmują stosunkowo dużo przestrzeni. Nie były też projektowane pod kątem segregacji odpadów, zatem by spełnić wymogi każdej z frakcji selektywnej zbiórki śmieci, wymagają dostawienia dodatkowych kontenerów. Dodatkowo, standardowe pojemniki często nie odpowiadają swoją pojemnością ilości produkowanych odpadów, co skutkuje ich wypadaniem i wydziobywaniem przez ptaki. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest częstszy odbiór odpadów, który wiąże się ze zwiększoną emisją spalin i dyskomfortem mieszkańców. Przy zastosowaniu podziemnego składowania, problem zajmowanej przestrzeni i przepełnionych pojemników znika.  Dzięki schowaniu 60% powierzchni kontenerów DeepCollection pod ziemią, możliwe jest zmieszczenie nawet ponad 10 tysięcy litrów odpadów na powierzchni 5m2. Pozwala to znacznie dłużej gromadzić ochładzane naturalnie odpad dzięki czemu nie produkują nieprzyjemnych zapachów i dużej ilości bakterii. Opróżnianie tak pojemnych kontenerów może odbywać się raz w tygodniu, ponieważ jest to niezbędne dla odpadów typu BIO. Reszta frakcji segregacji odpadów może być gromadzona znacznie dłużej. Rzadsze odbieranie odpadów to również duża oszczędność kosztów związanych z inwestycją oraz zmniejszenie emisji spalin, które jest szczególnie istotne dla środowiska naturalnego.

Czy kontenery półpodziemne mogą być dodatkowo przyjazne środowisku?

Jak wynika z raportu „Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi: co Polacy sądzą o segregacji odpadów”, przeprowadzonego na zlecenie firmy Molok, 65% Polaków czuje potrzebę segregacji wynikającą przede wszystkim z chęci zadbania o środowisko. Jak więc, oprócz zapewnienia szerokich możliwości w zakresie segregacji, dodatkowo zapewniać przyjazność kontenerów dla środowiska naturalnego? Odpowiedzią na to pytanie może być sama budowa takiego kontenera, a dokładniej materiały wykorzystywane do jego produkcji. Pojemniki przyjazne środowisku muszą być wykonane przede wszystkim z materiałów odpornych na ewentualne negatywne warunki pogodowe, czy zagrożenia mechaniczne. Dobrze też, by jego projekt przewidywał ewentualne usterki i zapewniał takie rozwiązania, które pozwolą na naprawę, a nie na wymianę całego pojemnika. Półpodziemne kontenery oparte na systemie DeepCollection wykonane są z polietylenu HD, czyli tworzywa o dużej gęstości, wyróżniającego się odpornością na czynniki zewnętrzne i warunki atmosferyczne. Dodatkowo PEHD określany jest jako jeden z najbezpieczniejszych rodzajów plastików i może być wykorzystywany ponownie. Jednym z producentów rozwiązań stosunkowo przyjaznych dla środowiska jest Molok – fińska firma, która projektuje swoje produkty przede wszystkim stawiając na użyteczność i

wytrzymałość. Ich sposobem na ewentualne usterki, występujące niezwykle rzadko z uwagi na odporność kontenera, jest kompleksowa ich naprawa tak, by możliwie jak najmniejsza część pozostała nieużywana i stała się odpadem. Dodatkowo szerokie możliwości projektowania obudowy ich półpodziemnych pojemników pozwalają dopasować je do estetyki nowoczesnych nieruchomości. Dzięki takim rozwiązaniom produkt staje się ponadczasowy i nie wymaga wymiany także z powodów estetycznych.

Gospodarka odpadami na miarę świadomych wspólnot mieszkaniowych

Jesteśmy aktualnie świadkami rozwoju rozwiązań pozwalających na znacznie łatwiejszą i efektywniejszą segregację odpadów. Na czele tego procesu są innowacje, takie jak kontenery półpodziemne, dzięki którym możemy stać się częścią tego rozwoju.  Pozwalają one gromadzić ilości odpadów niemożliwe do zebrania przy pomocy standardowych pojemników. Poza tym umożliwiają zaoszczędzenie miejsca, którego na wielu nieruchomościach często brakuje, a które może być przeznaczone na lepsze cele, jeszcze bardziej podnoszące komfort wspólnoty sąsiedzkiej. Już dziś kontenery DeepCollection odpowiadające powierzchnią dwóm miejscom parkingowym i co najmniej kilkukrotnie przewyższają swoimi możliwościami wysłużone wiaty śmietnikowe, przy okazji eliminując nieprzyjemny zapach. Ponadto, są jasno oznaczone, co nie przeszkadza im w zachowaniu estetyki nowoczesnej przestrzeni miejskiej. To właśnie półpodziemne kontenery mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem dla wielu inwestycji. Mieszkańcy z pewnością odczują przewagę rozwiązań wiodących nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Dodatkowo przy tak dużych możliwościach, nowe unijne standardy przestają być ogromnym wyzwaniem, a wydają się celem realnym do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat, szczególnie przy tak dużym zaangażowaniu mieszkańców, którzy jako wspólnota, razem mogą troszczyć się nie tylko o najbliższe otoczenia, ale także wspólną cześć nas wszystkich – środowisko.


[1] Raport „Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi: co Polacy sądzą o segregacji odpadów?”, przygotowany przez pracownię SW Research na reprezentatywnej grupie Polaków, 2021 rok

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ