Ograniczanie rynku – przykład wywozu śmieci w Warszawie. Przetargi typu in-house – stosowanie, zagrożenia, alternatywy?

152

Złożone przez m. st. Warszawa zamówienie z wolnej ręki w tzw. trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych z dziewięciu dzielnic wzbudziło w ostatnich miesiącach kontrowersje i doprowadziło do rekordowej, sięgającej 30, liczby odwołań zainteresowanych podmiotów do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Więcej: https://for.org.pl/pl/a/9058,zamowienia-publiczne-typu-in-house-na-przykladzie-zamowienia-m-st-warszawy-na-odbior-odpadow-komunalnych-przeslanki-stosowania-zagrozenia-alternatywy

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *