System kamer c-detect, Fot. c-trace

W kontekście dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym coraz większą rolę odgrywa jakość przepływów materiałowych. Aby osiągnąć wyższą jakość sortowania, wszelkie niepożądane frakcje muszą być ocenione i zredukowane już na etapie odbioru bioodpadów. Firma c-trace Sp. z o.o., dostawca nowoczesnych rozwiązań systemowych dla gospodarki odpadami, zaprezentowała nowatorskie rozwiązanie dające możliwość eliminowania zanieczyszczeń u ich źródła, jeszcze przed opróżnieniem pojemnika.

Obraz wykrytych zanieczyszczeń zakwalifikowanych do odpowiedniej grupy dzięki zastosowaniu wizji komputerowej (CV) w oparciu o sztuczną inteligencję,  Fot. c-trace

System c-detect wykorzystuje technologię wizji komputerowej, analizuje obraz poprzez kamery zainstalowane nad mechanizmem załadowczym i ocenia zawartość pojemnika na odpady za pomocą sztucznej inteligencji. System stale się rozwija i doskonali, co pozwala precyzyjnie klasyfikować wszystkie rodzaje zanieczyszczeń. W powiązaniu z systemem identyfikacji c-ident, narzędzie rejestruje automatycznie nieprawidłowości w postaci zdjęć i przypisuje zdarzenie do konkretnych lokalizacji, dając możliwość wpływania na zmianę postępowania osób odpowiedzialnych za prawidłową segregację odpadów. c-detect może działać bez systemu identyfikacji i służyć również jako doskonałe narzędzie do tworzenia map cieplnych, tzw. Heatmap, w celu podejmowania ukierunkowanych działań informacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną na danym obszarze. Poprawa jakości bioodpadów poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, zwłaszcza tworzyw sztucznych, pozwala obniżyć koszty utylizacji, znacząco zwiększyć wskaźniki recyklingu, a przy tym zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych. System c-detect umożliwia pełną kontrolę strumienia odpadów bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, co znacznie obniża koszty operacyjne. Źródło: www.c-trace.pl

Bioodpady odebrane przez pojazd wyposażony w system c-detect, Fot. c-trace
Bioodpady odrzucone przez system c-detect, odebrane przez osobny pojazd, Fot. c-trace
UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ