Oświadczenie AMEST Otwock ws działan Prezydenta Otwocka

98

17 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo Spółki przeciwko Miastu Otwock o wydanie przez Miasto zgody na wycinkę drzew na cele kontynuowania budowy składowiska w Otwocku. Spółka przypomina jednocześnie, iż sąd pierwszej instancji całkowicie podzielił stanowisko Spółki, zobowiązując Miasto do wyrażenia zgody na wycinkę drzew pod budowę składowiska. Odnosząc się do przekazów medialnych pochodzących od prezydenta Miasta Otwock w tym względzie, Spółka czuje się w obowiązku uzupełnić ich treść o istotne motywy rozstrzygnięcia, które nie zostały podane przez Miasto do publicznej wiadomości. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, iż nie uwzględnił żadnych zarzutów merytorycznych Miasta skierowanych wobec Spółki i podnoszonych w apelacji. Oddalenie powództwa Spółki nastąpiło jedynie ze względów formalnych, w związku z kwestiami techniczno-prawnymi, nigdy niepodniesionymi przez samo Miasto i które zapewne będą przedmiotem dalszej oceny ze strony Sądu Najwyższego.

Z poważaniem

Mateusz Patoła

Biuro Prasowe

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

pięć × 5 =