Webinar: Transgraniczny transport odpadów – regulacje prawne. Link do nagrania.

583

24 lutego odbył się webinar organizowany przez Cyrkl Polska we współpracy z Radcą prawnym – Dominiką Nosal.

Zagadnienia, które zostały poruszone na webinarze dotyczyły głównie regulacji prawnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów.

Przedstawiono i omówiono „listę zieloną” oraz „listę bursztynową”, wymaganą dokumentację do transportowania odpadów, wyjaśniono też w jaki sposób wypełniać poszczególne dokumenty.

Oprócz tego z webinaru można było dowiedzieć się jak napisać umowę dot. przemieszczania odpadów,  o najczęściej popełnianych błędach czy też o sankcjach jakie grożą za nieprawidłowości.

Międzynarodowy transport odpadów – o czym pamiętać?

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w procesie powinno być zaklasyfikowanie odpadów, które będą transportowane, do grupy odpadów z jednej z list – zielonej lub bursztynowej.

Dlaczego to ważne?

Ponieważ zależnie procedury formalno-prawne różnią w zależności od przynależności odpadu do jednej z list.

 Jakie odpady na której liście?

Upraszczając, na liście bursztynowej znajdują się grupy odpadów niebezpiecznych, dla których procedura będzie bardziej wymagająca., natomiast na liście zielonej znajdują się zazwyczaj odpady bardziej obojętne (tworzywa sztuczna, złom, makulatura etc.).

Uwaga,

należy sprawdzić przynależność przewożonego odpadu do aktualnych list.

Gdzie je znaleźć?

Grupy odpadów wymienione są w  tzw. rozporządzeniu 1013 (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007), jednak wszystkie aktualizacje i zmiany powinny być dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) Po więcej informacji w temacie transgranicznego przemieszczania odpadów zapraszamy do obejrzenia video na platformie youtube .

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ