Ponad 50 ton odpadów w pierwszym miesiącu!

516

PSZOK-i MPO Warszawa czekają na mieszkańców

Co zrobić ze zużytymi oponami, wysłużonymi meblami albo gruzem po domowym remoncie? Najlepiej oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”). Wraz z początkiem marca dwa takie punkty uruchomiło Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania („MPO Warszawa”). W trakcie pierwszego miesiąca funkcjonowania PSZOK-ów warszawiacy dostarczyli do nich ponad 50 ton odpadów. Oto najważniejsze zasady i wskazówki dla mieszkańców.  

Do PSZOK-ów przy ul. Tatarskiej 2/4 oraz ul. Kampinoskiej 1 każdy mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć odpady kłopotliwe oraz nietypowe. Oba punkty są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00 oraz w soboty w godz. 09:00 – 17:00. Na miejscu mieszkańcy znajdą kilkanaście kontenerów przeznaczonych na różne typy odpadów, a pracownicy MPO pomogą we wskazaniu właściwych.

Warto wiedzieć przed wizytą w PSZOK-ach

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPO Warszawa przyjmują całą listę kategorii odpadów. Można ją znaleźć na miejskiej stronie warszawa19115. To m.in. pojemniki po aerozolach, gaśnice, lustra, rozpuszczalniki, detergenty, drewno czy akumulatory. Punkty przyjmują wyłącznie odpady komunalne, wytworzone w gospodarstwach domowych. Nie można tam zostawić np. styropianu budowalnego czy materiałów z azbestu. Punkty są tak zorganizowane, żeby odpady można było przywozić samochodem lub autem z lekką przyczepką. Odpady wymagające opakowań powinny znajdować się w szczelnych pakunkach, posiadających oryginalną etykietę, co ułatwi pracownikom PSZOK-ów właściwą identyfikację. Za rozładunek odpadów do właściwych kontenerów odpowiada mieszkaniec, który je przywiózł.

Regulamin określa również limity przywożonych do PSZOK-ów odpadów. Zgodnie z nimi jednego dnia dopuszcza się dostarczenie do punktu 4 zużytych opon, maksymalnie 150 kg odpadów wielkogabarytowych oraz do 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

– Pierwszy miesiąc to czas rozruchu i szlifowania sprawnej organizacji. Na bieżąco obserwujemy zainteresowanie naszymi punktami i wyciągamy wnioski tak, aby działały zgodnie z oczekiwaniami warszawiaków. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach będzie nas odwiedzać coraz więcej mieszkańców – mówi Dariusz Wachnicki, dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO Warszawa.

Pierwszy miesiąc PSZOK-ów MPO 

PSZOK-i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie zostały uruchomione 1 marca 2023 roku. W ciągu miesiąca mieszkańcy dostarczyli do obu punktów 54 tony odpadów komunalnych. Ponad jedną trzecią tej wartości stanowi gruz i beton. Na kolejnych miejscach plasują się zużyte opony, odpady wielkogabarytowe i drewniane. W marcu PSZOK-i przy ul. Tatarskiej i ul. Kampinoskiej odnotowały blisko 1200 przyjazdów mieszkańców.

O Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego, należącą do Miasta Stołecznego Warszawy. Oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. W zasobach firmy znajdują się 3 bazy magazynowo-transportowe na Woli, Targówku oraz w Ursusie, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Spółka obsługuje łącznie ponad 26 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnia ponad 70 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie ponad 150 nowoczesnych, bezpylnych śmieciarek, które spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykonuje średnio 180 tras. Każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji, celem dalszego zagospodarowania.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ