Czysta energia ze śmieci

191

Firma Varitex rozpoczęła budowę swojej pierwszej biogazowni o mocy 2MW produkującej prąd z odpadów komunalnych. Obiekt jest zlokalizowany w Piaskach Bankowych w województwie łódzkim. Budowę poprzedziły badania prowadzone wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Biogazownia zostanie oddana do użytku w tym roku.

Projekt badawczo-rozwojowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji pozwolił opracować innowacyjną metodę przetwarzania biomasy pozwalającą zwiększyć ilość pozyskiwanego z niej metanu. Instalacja będzie mogła przetworzyć do 33 tys. ton odpadów rocznie. Wytworzony z nich metan po spaleniu wygeneruje około 16 GWh energii elektrycznej. Jest to ilość pozwalająca zasilić ponad 8 tys. gospodarstw domowych.

– Projekt, który udało się wspólnie zrealizować, jest doskonałym przykładem tego, jak współpraca nauki i biznesu może mieć korzystny wpływ na środowisko – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Białowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Koszt inwestycji to ponad 50 mln zł, z czego 19,5 mln to dotacja przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach działania na rzecz obniżenia ilości bioodpadów w województwie łódzkim, reszta to środki własne.

Podczas spalania biogazu oprócz energii powstaje również ciepło. Wykorzystywane jest ono
w procesie technologicznym m.in. do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych. W przyszłości
firma Varitex zamierza zagospodarować jego nadwyżki np. do suszenia masy pofermentacyjnej. Pozostałości po fermentacji stosowane są w rolnictwie jako bogaty w składniki odżywcze
nawóz. Poferment będzie dostarczany do lokalnych rolników. 

– Nasza inwestycja wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Przetworzone odpady pozwolą wygenerować energię i ciepło, zamiast zalegać na wysypisku, po czym w formie pofermentu wrócą na pola jako nawóz – mówi Michał Ulacha prezes firmy Varitex. – Nasza instalacja pozwoli na redukcję odpadów komunalnych w regionie oraz rocznie zmniejszy emisję CO2 – o 13 ton oraz SO2 – o ponad 12 ton.

Zgodnie z danymi Eurostatu, odpady komunalne stanowią 27% wszystkich odpadów produkowanych w UE. Ponad 40% z nich to substancje biodegradowalne nadające się do przetworzenia. Do 2030 r. wszystkie państwa wchodzące w skład UE mają przetwarzać co najmniej 60% produkowanych rocznie odpadów komunalnych oraz zmniejszyć o 50% ilość tych nienadających się do recyklingu.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ