Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia określającego stawki opłat produktowych dla opakowań objętych ustawą kaucyjną

  268

  Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, określający stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, w tym butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz puszek aluminiowych do 1 l, trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla tych rodzajów opakowań ma zostać wprowadzony od 2025 r. system kaucyjny.

  Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa jednostkową stawkę za 1 kg opakowań objętych systemem kaucyjnym w roku 2025 – na 0,1 zł, w 2026 r. – na 1 zł, a w 2027 roku i latach następnych na 5 zł 1.

  System kaucyjny obejmie butelki plastikowe do 3 l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l 

  Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852) do określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.

  Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzonymi ustawami z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151), z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) oraz z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1852).

  W nowym rozporządzeniu, poza uwzględnieniem dotychczasowych stawek opłat produktowych, wprowadzono następujące rozwiązania:

  • określono stawki opłaty produktowej dla opakowań środków niebezpiecznych,
  • określono stawki opłaty produktowej dla opakowań, wobec których należy zapewnić określony udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  • określono stawki opłaty produktowej z tytułu obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania w ramach systemu gospodarki odpadami.

  Więcej: projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, określający stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, w tym butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz puszek aluminiowych do 1 l

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ