Fałszerstwo decyzji na zbieranie odpadów

244

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o wykryciu fałszerstwa decyzji na zbieranie odpadów. Przedsiębiorca ze Słupska posługiwał się sfałszowaną decyzją, aby uwiarygodnić swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami. Decyzja ta pozwalała mu na zbieranie zarówno odpadów komunalnych, jak i niebezpiecznych. Inspektorzy Działu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Słupsku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili kontrole w trzech wskazanych w decyzji lokalizacjach. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że są to fikcyjne miejsca, bez żadnej infrastruktury do zbierania odpadów, jak również nie stwierdzono na ich terenie odpadów, co może wskazywać na plan pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z powyższym skierowano zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ