Ruszył nabór projektów w działaniu 1.4 FEnIKS: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

230

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów do dofinansowania w działaniu 1.4 ‘Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym’ programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (typ projektu: Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami).

Wsparcie dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet konkursu to 300 mln PLN ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 #FEnIKS.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Wsparcie w ramach naboru może zostać przyznane na działania polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu odpadów. Preferowanymi rodzajami inwestycji będą instalacje zapewniające finalne zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego lub recyklingu organicznego (bioodpadów).

Do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln PLN.

Dowiedz się więcejsprawdź ogłoszenie o naborzepobierz niezbędne dokumenty.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) lub procedury wyboru projektów, można przesyłać je mailowo na adres sekretariatkop14@nfosigw.gov.pl lub skorzystać z Infolinii pod numerem telefonu: 22 45 90 800.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ