1 KONGRES GOZ – spotkanie liderów biznesu, nauki i polityki

  108

  Informacja prasowa, 25.04.2024

  Wczoraj odbył się 1 Kongres GOZ2030

  #KongresGOZ2030

  Wkraczamy w erę, gdzie ochrona środowiska nie jest opcją, lecz imperatywem. Pierwszy Kongres GOZ2030, to miejsce, gdzie liderzy biznesu, nauki i polityki spotkali się, by kształtować przyszłość poprzez gospodarkę obiegu zamkniętego! Organizatorem wydarzenia jest CSR Consulting w ramach Platformy GOZ 2030.

  CSR Consulting od wielu lat zrzesza, tworzy pakty, realizuje ideę edukacji i uświadamiania w zakresie ESG, GOZ i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, dbając o przyszłość świata i planety. W tym duchu w 2023 r. powstała Platforma #GOZ2030, a wczoraj ponad 30 ekspertów podzieliło się wiedzą oraz praktycznymi rozwiązaniami w trakcie 1 Kongresu GOZ.

  „W dzisiejszych czasach, innowacyjność nie polega tylko na tworzeniu nowych produktów, lecz także na rewolucji w sposobie, w jaki je wykorzystujemy. Firmy, które wdrażają modele biznesowe oparte na gospodarce obiegu zamkniętego, są pionierami przyszłości.”- mówi Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting i Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów.

  1 Kongres GOZ2030 to wiedza, najlepsze praktyki z zakresu GOZ i nowe perspektywy!

  Celem Kongresu GOZ 2030 jest przede wszystkim przekazanie wiedzy na temat najlepszych praktyk z zakresu GOZ, przedstawienie nowych perspektyw, jakie niesie ta koncepcja oraz zaprezentowanie inspirujących case studies, które ilustrują sukcesy wdrażania strategii GOZ. To także doskonała okazja do networkingu, współpracy międzysektorowej i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, przedstawicielami biznesu, organizacji i instytucji związanych z GOZ, naukowcami oraz innowatorami.

  Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) rewolucjonizuje tradycyjne podejście do działalności gospodarczej, przynosząc korzyści zarówno dla firm, jak i dla środowiska naturalnego. W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego i degradacji środowiska, konieczne staje się odejście od liniowego modelu ekonomicznego, który generuje marnotrawstwo zasobów i produkcję odpadów na masową skalę.

  GOZ kładzie fundamenty pod nowy paradygmat biznesowy, w którym surowce są traktowane jako cenne zasoby, a nie jako jednorazowe produkty. Model ten inspirowany jest przez liczne przykłady skutecznie wdrożonych modeli biznesowych, takich jak naprawa czy wypożyczanie, które pokazują, że można odnieść sukces komercyjny jednocześnie dbając o środowisko.

  “Gospodarka obiegu zamkniętego chroni środowisko, a także kreuje pozytywny wizerunek marki. Przejście na ten model biznesowy to nie tylko konieczność, lecz również szansa na zdobycie lojalności klientów i partnerów biznesowych. Współczesny konsument oczekuje produktów wysokiej jakości, ale także zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska. Wdrażanie modelu cyrkularnego staje się zarówno strategią biznesową, jak i odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne – podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR and Marketing Manager Stena Recycling, która zaprezentowała w trakcie Kongresu 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 oraz kierunki kluczowych działań.

  30/2030 to wynik dotychczasowej współpracy firm w ramach platformy GOZ, bo, aby przejść od słów do czynów, potrzebujemy konkretnych działań i praktycznych wskazówek. Kongres GOZ 2030 jest odpowiedzią na tę potrzebę. Jego uczestnicy mieli okazję poznać najnowsze dane na temat GOZ w Polsce i na świecie oraz konkretne narzędzia wspierające firmy na każdym etapie procesu transformacji. Eksperci przedstawili strategie pomocne w dokonywaniu zmian i wspólnie z uczestnikami kongresu poszukiwali rozwiązań dla największych wyzwań związanych z GOZ w Polsce.

  Czy biznes NIE jest zainteresowany strategiczną zmianą?

  W programie nie mogło zabraknąć debaty oxfordzkiej, której przedmiotem był status przygotowania biznesu na zmianę. Dyskutowali wybitni eksperci: Michał Mikołajczyk, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., dr Marta Szymborska, GS1 Polska, Dr Anna Zalewska, BASF Polska, Renata Bielak, Główny Urząd Statystyczny, Kamila Drzewicka, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

  Czy odpowiednio zareagujemy na rosnące wyzwania, czy też pozostaniemy wierni tradycyjnemu modelowi liniowemu? Dlaczego część firm wciąż trzyma się klasycznej formuły “weź-produkuj-zużyj-wyrzuć”, zamiast dążyć do maksymalizacji wartości zasobów poprzez zamknięty obieg. Wprowadzenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) to bez wątpienia wyzwanie, które wymaga znaczących inwestycji i restrukturyzacji. Duże korporacje szczególnie mogą napotykać na trudności w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości. Niemniej jednak, w obliczu wzrastającej świadomości ekologicznej społeczeństwa, nikt nie może ignorować nowych oczekiwań konsumentów. Debata była przypomnieniem, że nasza decyzja dzisiaj kształtuje jutro. Czy biznes będzie bronił status quo czy też wyzwanie na rzecz zrównoważonego modelu? Odpowiedź na to pytanie może okazać się kluczowa dla naszej przyszłości.

  Fundamentalną ideą GOZ jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów i degradacji środowiska. Dzięki temu, zużyty produkt staje się ponownie surowcem, przyczyniając się do minimalizacji odpadów i wydłużenia cyklu życia produktu. To właśnie na czterech zasadach: wydłużeniu czasu życia produktu, wielokrotnym wykorzystaniu, odtworzeniu i recyklingu opiera się działanie gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Michał Mikołajczyk.

  Wynik debaty potwierdził postawioną wcześniej tezę: Biznes NIE jest zainteresowany strategiczną zmianą. Nadal pozostaje wiele do zrobienia, potrzeba szkoleń, edukacji, dyskusji i innowacji, aby pokazać wymierne biznesowe argumenty do zmiany.

  GOZ praktycznie, czyli najlepsze praktyki

  Gościliśmy wczoraj premierowe na polskim rynku wystąpienie Per Møller’a,  Senior Symbiosis Developera z Kalundborg Symbiosis.

  W Kalundborgu, 100 km od Kopenhagi, działa unikalna symbioza gospodarcza. Siedemnaście firm, zarówno publicznych, jak i prywatnych, tworzy pierwszą na świecie symbiozę industrialną, opartą na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego. Elektrownia, rafineria ropy naftowej, zakład produkcji płyt gipsowo-kartonowych i zakład produkcji biotechnologicznej współpracują, wymieniając surowce, wodę i energię między sobą. To wyjątkowy przykład synergii przemysłowej, gdzie zasoby krążą pomiędzy zakładami, minimalizując marnotrawstwo i promując zrównoważony rozwój.

  Gośćmi kongresu były także polskie firmy z innowacyjnym podejściem do gospodarki obiegu zamkniętego:

  • Rebread projekt, który uświadamia, że marnowanie żywności to nie tylko problem ekonomiczny, ale także ekologiczny.
  • Dr. Miele Cosmed Group S.A.zaprezentowała ZPTprojekt, który opisuje produkt z punktu widzenia 8 wymiarów istotnych dla konsumenta, klienta i pod względem czynników #ESG.
  • Usługa #DecathlonRent, oparta na idei #sharingeconomy, która pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału sportowych produktów przez różnych klientów,
  • IKEA – rozwiązania w duchu cyrkularności, które sprzyjają przedłużaniu życia produktów.
  • EcoBean przetwarza fusy z kawy na surowce i ekoprodukty, redukując ślad węglowy i ilość odpadów.
  • Stena Recycling przetworzyła 10 000 ton złomu z elektroniki, przekazując go polskim hutom jako produkt, a nie odpad.
  • Orange z ambicją odzyskiwania z rynku 30% używanych telefonów do roku 2025.
  • Technologia Sultech® w firmie Marbet Wilprzekształca odpady niebezpieczne w użyteczne i bezpieczne produkty, realizując koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to innowacyjne rozwiązanie w zakresie odzysku odpadów przemysłowych.

  Przykłady wprowadzanych zmian i innowacji pokazują, że przyjmując podejście systemowe, produkty i materiały są w stanie dłużej krążyć w obiegu. Poprzez te działania, firmy zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, tworzą bardziej zrównoważone i efektywne modele biznesowe, co jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu oraz ochrony naszej planety.

  Wiedza, badania, praktyka i wspólne wypracowywanie rozwiązań to wszystko w trakcie 1 Kongresu GOZ2030.

  Partnerstwo pomiędzy biznesem, rządem, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia GOZ. Współpraca różnych sektorów społeczno-gospodarczych może przyspieszyć procesy zmiany i wspierać działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla Małgorzata Greszta – i dlatego będziemy cyklicznie organizować kolejne edycje Kongresu!

  Więcej informacji: kongresgoz.pl

  Monika Radomska – EcoBean; Przemysław Kwiatkowski – Ubrania do Oddania; Małgorzata Greszta – CRS Consulting; Bartłomiej Rak – Rebread
  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ