Ustawa o systemie kaucyjnym w obecnym kształcie to oszustwo – Anna Sobolak Posłanka na Sejm RP

124

Tworzenie ustaw, które kosztem Polaków dawały zarobić miliony kolesiom to specjalizacja PiS w czasie ich 8 letniego rozkradania Polski, dlatego nie wolno dopuścić do wejścia w życie „ustawy kaucyjnej” przygotowanej przez PiS i Solidarną Polskę.

Ustawa o systemie kaucyjnym w obecnym kształcie to oszustwo, która z ochroną środowiska ma tyle wspólnego co Stadnina Koni w Janowie Podlaskim za czasów PiS z profesjonalną hodowlą koni.

Wymyślone przez PiS zapisy prowadzą do dodatkowego obciążenia kosztami wszystkich mieszkańców. I nie chodzi tylko o wyższe ceny przy zakupie napojów ale o obciążenie mieszkańców dużo wyższymi kosztami gospodarowania odpadami.

Zyski z systemu kaucyjnego natomiast będą czerpać cwaniacy, którzy podszywając się za podmioty produkujące napoje będą zarabiać na niedopracowanej i pisanej na chybcika ustawie, oraz firmy, które będą sprzedawały automaty kaucyjne. A mowa jest o wielomiliardowych przychodach, które będą kosztem Polaków przelewane do kieszeni PiS-owskich kolegów.

Należy niezwłocznie wstrzymać wejście w życie systemu, którego wdrożenie nie jest obowiązkowe aż do 2029 roku!

Trzeba natomiast jak najszybciej wprowadzić przepisy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, które są już opóźnione od ponad roku, a które uregulują sposoby finansowania przez przemysł zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Producenci przez lata osiągali zyski nadmiernie eksploatując surowce naturalne bez dbałości o środowisko. Najwyższy czas by teraz część z tych zysków została przeznaczona na ochronę środowiska, gospodarkę w obiegu zamkniętym i unikanie powstawania odpadów.

Najważniejsze wady „ustawy kaucyjnej” w obecnym kształcie to:

○ Krzywdzi finansowo samorządy co spowoduje w konsekwencji wyższe ceny za śmieci dla mieszkańców.

○ Jest zagrożeniem dla gminnych poziomów recyklingu co może skutkować karami dla gmin i zmniejszaniem budżetów gminnych.

○ Brak jest jakiejkolwiek kontroli państwa nad przepływami środków finansowych pomiędzy sklepami, podmiotami pośredniczącymi a wprowadzającymi co stwarza możliwość oszustw

○ Wyłaniane są wątpliwej jakości podmioty realizujące obsługę kaucji, które tylko symbolicznie powiązane są z branżą napojów

○ Brak jest rzeczywistego przygotowania systemu. Jest 250 000 sklepów sprzedających napoje. Przez zbyt krótki okres przygotowania do wejścia systemu grozi nam chaos i bałagan organizacyjny.

○ Brak realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” – nie zwrócona kaucja powinna trafiać do samorządów a nie do operatorów systemu.

○ Kosztami inwestycji w systemy zwracania kaucji obciążone są niektóre sklepy co może być niekonstytucyjne ze względu na brak równości podmiotów wobec prawa

○ Utrwala wykluczenie komunikacyjne, bo często miejsce zwrotu kaucji jest znacznie oddalone od miejsca zamieszkania.

Odsunięcie wejścia systemu w czasie pozwoli na usunięcie wszystkich wskazanych wad i wprowadzenie rozwiązań na miarę XXI wieku. Takim rozwiązaniem jest np. digitalny system kaucyjny testowany z sukcesem w wielu krajach Europy jak np. Belgia czy Wielka Brytania. Umożliwia on przy pomocy aplikacji w telefonie i kodu QR zwrot wpłaconej kaucji bezpośrednio na konto, a zwrot butelki odbywa się w ramach istniejącego systemu odbioru odpadów bez konieczności powielania logistyki i z dużą wygodą dla mieszkańców.

System kaucyjny w obecnym kształcie jest zatem oszustwem ekologicznym promowanym przez pseudo ekologów opłacanych przez chciwy biznes lub naiwnych aktywistów, którzy nie rozumieją jak działa gospodarka. Zasada zanieczyszczający płaci, zmienia się w obecnym systemie kaucyjnym w zasadę zanieczyszczający zarabia, kosztem wszystkich obywateli.

Anna Sobolak Źródło: https://www.facebook.com/sobolakannadosejmu

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ