niedziela, Lipiec 21, 2019

200 mln zł z NFOŚiGW na gospodarkę odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi szósty z kolei nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano na ten cel...

Wspólne inwestycje REMONDIS i SANIT-TRANS

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie z 17.30.2017 o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyrażenia zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na utworzeniu przez Remondis sp. z o.o. w...

Nowoczesne spalarnie odpadów – odpowiedź na palący problem.

Zagospodarowanie odpadów to jeden z największych problemów, z jakimi musi się zmierzyć dzisiejszy świat. Jak podaje GUS, w 2016 roku na jednego Polaka przypadało ponad 300 kg śmieci, co...
video

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów skorzystał z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
video

Gorący rozruch szczecińskiego EcoGeneratora

1 września 2017 rozpoczął się gorący rozruch EcoGeneratora. W pierwszym etapie odbyło się wstępne suszenie obmurza kotłów. 8 września po ostygnięciu została przeprowadzona inspekcja obmurza. Pęknięć zagrażających pracy kotła...
video

Poznańska spalarnia przygotowuje się do rozruchu

SITA Zielona Energia zapowiada, że już w kwietniu tego roku do poznańskiej spalarni trafią pierwsze odpady. Rozruchy instalacji mają potrwać do jesieni a w listopadzie spalarnia powinna już w...

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację w sprawie planowanej budowy spalarni w Gorlicach oraz instalacji...

Warszawa, dnia 06-03-2018 r. MINISTER ŚRODOWISKA DGO.IV.070.2.2018.KR 580676.1586929.1201967 Szanowny Panie Marszalku, Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP w odpowiedzi na interpelację nr 18783 złożoną przez Panią Poseł Barbarę Bartuś w sprawie planowanej przez Przedsiębiorstwo Usług...
video

ENERIS ZBUDUJE W SIEMIATYCZACH NOWOCZESNĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ NA BIOMASĘ

W Siemiatyczach powstanie nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Nowa instalacja zastąpi wysłużone kotłownie zlokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej. czyste ciepło ogrzeje...

Jeden z międzynarodowych koncernów zbuduje spalarnię w Gdańsku

To przełomowy moment dla projektu budowy regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku. Procedura wyboru 5 potencjalnych wykonawców została zakończona. W pierwszych dniach grudnia rozpoczną się konsultacje z wyłonionymi firmami...

NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

Miasto Poznań skutecznie doprowadziło do uruchomienia w 2016 r. dużej spalarni odpadów komunalnych. Wybudowana w innowacyjnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja, wyróżniona prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi, przyczyniła się do zlikwidowania problemu składowania odpadów na...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY