wtorek, 30 listopada, 2021

Dzisiejsza konferencja pokazała, że jest wiele obszarów, gdzie przedsiębiorcy są świadomi swojej roli jako tych, którzy mają wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę...
video

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Ministerstwo Środowiska udostępniło zrealizowany przez Instytut Ochrony Środowiska...

Jakie będą skutki przyjęcia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów? Czy uda nam się wypełnić unijne zobowiązania w zakresie jakości powietrza? Jak skutecznie bronić się przed „niską emisją”? Na te i inne pytania...

Ministerstwo Środowiska opublikowało w dziale dotyczącym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami swego serwisu internetowego nowe odpowiedzi na najczęściej zadawane...

"Spalarnie odpadów mają już pierwsze eksploatacyjne doświadczenia, a spalanie biomasy wkrótce wróci do łask" Powyższe słowa były często powtarzane podczas V edycji Forum of Biomass...

Kwalifikacja prawna ubocznych produktów spalania nastręcza wielu problemów i niekiedy bywa kontrowersyjna. Z gospodarczego punktu widzenia wspomniane produkty to substancje, które powstają w procesie...

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest...

16 stycznia odbyła się konferencja "CSR Conference. Make a Change : STOP FOOD Waste!​". To było bardzo inspirujące wydarzeniem dla wszystkich, którzy brali w niej udział i które - jesteśmy...

Urząd Zamówień  Publicznych zaprasza do udziału w  XI Konferencji - Zielone zamówienia publiczne, która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w Warszawie(w hotelu Sangate Airport, ul. 17 Stycznia...

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny Międzynarodowy...