wtorek, 30 listopada, 2021

W dniu 6 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 19 lipca o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz...

W związku z licznymi pytania i wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (art....

RYNEK ODPADÓW – RAPORT PREZESA UOKIK Wzrost kosztów działalności, brak konkurencji, niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów – to główne przyczyny...

Gracjan Sasim, Prezes Zarządu, MPK Pure Home sp. z o.o. Nielegalne wysypiska śmieci są w Polsce prawdziwą...

Od stycznia firmy wykorzystujące opakowania z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, będą musiały ponieść dodatkowe koszty. Ma to związek z...
video

Relacja z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2020 r. Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych...

Trzeciego kwietnia w życie weszło Rozporządzenie ws. ochrony ppoż. miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Nakłada na zarządzających takimi obiektami nowe obowiązki i...

Branża recyklingu bez szybkiej implementacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta stanie się nierentowna - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling"...

• Odpady pochodzące z mechanicznego przetworzenia odpadów komunalnych, będą mogły być przetwarzane termicznie jedynie w spalarniach - przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu.•...