poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Konsultacje projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – uzupełnienie: załącznik...

MSWiA skierowało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone...

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trafiła do Sejmu

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i poinformowało o skierowaniu tego projektu do...

Nowa ustawa śmieciowa: będzie obowiązek segregowania śmieci

Rząd przykręca śrubę niesegregującym odpady. Będzie to już obowiązkowe dla wszystkich, a nie jak dziś – dobrowolne. Źródło: rp.pl Czytaj więcej: https://www.rp.pl/Zadania/305289927-Nowa-ustawa-smieciowa-bedzie-obowiazek-segregowania-smieci.html

Koniec bałaganu w śmieciach – Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii dla Superexpressu

Nie da się bez nich żyć, a rzucali im kłody pod nogi! Mowa o przedsiębiorcach z branży odpadowej, którym przepisy znacząco utrudniały życie. - Koniec z tym! – deklaruje...

Samorządy pozytywnie o kolejnym projekcie ustawy śmieciowej, ale wciąż są wątpliwości

Resort środowiska uwzględnił apele samorządowców o odstąpienie od obowiązku rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o fakultatywność objęcia gminnymi systemami nieruchomości niezamieszkałych. Jednak wątpliwości wciąż budzą...

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rządowe Centrum Legislacyjne, opublikowało kolejną wersję (z 29.04.2019 r.) projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i...

Gazeta Prawna: Wolna ręka na wywóz śmieci tylko po spełnieniu przesłanek

Prognozy handlowe, które mają udowadniać spełnianie warunków do udzielenia zamówienia in-house, muszą być wiarygodne. Czytaj więcej: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1410954,zamowienia-in-house-wywoz-smieci.html

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory KPO

w Dziennikach Ustaw z 29.04. i 30.04.2019 r. opublikowane zostały teksty rozporządzeń Ministra Środowiska, które wchodzą w życie z dniem 1.05.2019: - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019...

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (BDO) trafił do Sejmu

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29.04.br. skierowała do rozpatrzenia przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  Na etapie rządowym projekt ten był procedowany...

Najnowsza wersja, z dn. 12.04.2019 r. projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z dn. 12.04.br.) projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY