19.04.20204 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy...

Dotyczyprojektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"Termin zgłaszania uwag od:2024-04-12Termin zgłaszania uwag do:2024-05-10 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje...
video

21 marca 2024 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posłowie rozpatrzyli informację Ministra Klimatu i Środowiska...

Transport odpadów pomiędzy krajami UE będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach, a eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie...

Opłata plastikowa. 24 maja 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski i Portugalii wezwanie do usunięcia...

Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy opublikował stanowisko dotyczące kwestii poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Wpływ rozwoju rynku włókienniczego na zmiany środowiskowe, społeczne i klimatyczne Konsumpcja wyrobów włókienniczych od lat stale rośnie. Obecne zachowania konsumpcyjne...

„Wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. powszechnej kaucji za plastikowe, metalowe i szklane pojemniki wymusi zmianę naszych nawyków” – uważa Marcel Rakowski,...