niedziela, Grudzień 16, 2018

Kraków przegrał VAT od opłaty zaśmieci

Przerzucane na najemców nieruchomości komunalnych opłaty śmieciowe są objęte 23-procentową stawką podatku od towarów i usług. To może oznaczać...

Nowa wersja projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania...

„Czy nowelizacja ustawy o odpadach pozwoli nam dogonić Europę?” – opinia STENA RECYCLING

Nowelizacja Ustawy o odpadach nakłada nowe obowiązki nie tylko na przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbiorem i gospodarowaniem, ale oznacza...

Prawo.pl „Firmy będą miały problem z recyklingiem kartonów po napojach”

Od 2019 roku ma wzrosnąć poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych, czyli głównie kartonów po napojach. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo...

Spór o in-house powraca

wp.pl. Pracodawcy, związki zawodowe i strona rządowa chcą zmian dotyczących zamówień in-house. Zdaniem samorządowców to niepokojące, bo ustawa zezwalająca...

Brak segregacji odpadów może grozić odpowiedzialnością zbiorową

Miasta zachęcają mieszkańców do segregacji odpadów. Jeśli ktoś ją zadeklaruje, a oddaje śmieci zmieszane, samorządy ponoszą straty. Muszą więc...

Operat przeciwpożarowy może pogrążyć branżę odpadową

Ministerstwo Środowiska uważa, że brak rozporządzenia nie stanowi przeszkody do przygotowania operatu przeciwpożarowego. Inne zdanie mają prawnicy i branża....

Usprawniona sukcesja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa z branży gospodarowania odpadami często prowadzone są przez jednoosobowego przedsiębiorcę – osobę fizyczną. Przy takiej formie działalności gospodarczej...

Samorządy krytycznie o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gminy nie chcą centralizacji odbioru i segregowania śmieci. Wolą decydować same.

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia przepisy „pożarowej” nowelizacji ustawy o odpadach

Ministerstwo Środowiska opublikowało pismo adresowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w którym wyjaśnia niektóre przepisy nowelizacji z dnia 20.07.br...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY