niedziela, 29 maja, 2022

Z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały śmieciowe dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawy zmieniającej...

Złożone przez m. st. Warszawa zamówienie z wolnej ręki w tzw. trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych z dziewięciu dzielnic wzbudziło w...

Resort środowiska pracuje nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci”, czego skutkiem powinno być zmniejszenie ilości odpadów i obniżenie kosztów systemu – poinformował...

Ministerstwo Klimatu chciałoby, aby do końca roku Sejm i Senat przyjęły ustawę wprowadzającą system kaucyjny. Takie rozwiązania sprawdziły się w innych krajach Unii Europejskiej. Polski projekt...

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek wyroby w opakowaniach, są świadomi swoich obowiązków i gotowi je realizować, ale potrzebują do tego dobrego prawa...

​Przygotowywany jest nowy projekt dot. rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), który ma uwzględniać również uwagi, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji - poinformowała zastępca...

31 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przekazało do konsultacji projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, który ma na celu wprowadzenie w Polsce systemu...

Komisja Europejska wezwała Polskę do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE).  Źródło: https://samorzad.pap.pl/ Więcej:...

Pomysł wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych na uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów był już analizowany i obecnie nie jest planowane...

Istota niniejszej publikacji sprowadza się do rozważenia, czy w każdy wypadku przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i...