Komisja Europejska proponuje, aby do 2030 r. państwa członkowskie ograniczyły marnowanie żywności o 10% w przetwórstwie i produkcji oraz o 30% (na...

Unia Europejska pracuje nad propozycjami, które mają pomóc w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w...

Właściciel działki odpowiada za usunięcie nielegalnie składowanych na niej odpadów tylko wtedy, gdy nie uda się ustalić ich posiadacza; postępowanie nie może...

Narastające składowiska odpadów stają się coraz większym problemem. Zgodnie z celami określonymi w Dyrektywie 2018/852 Unii Europejskiej o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, kraje...

Rząd przyjął projekt dostosowania polskiego prawa do postanowień tzw. dyrektywy plastikowej. Jeszcze głosowanie w Sejmie i zrezygnujemy z plastików jednorazowych. Nie będzie...

Sprawiedliwy ROP Obecnie, koszty zbiórki odpadów opakowaniowych ponoszą mieszkańcy w opłatach gminnych. Emerytka oszczędzająca na zakupach płaci więc tyle samo,...

Polska jest jednym z unijnych liderów w produkcji opakowań z plastików. Wartość rynku opakowań z tworzyw wyniosła w naszym kraju 26,7 mld...

Opłaty za śmieci w 2023 r. wzrosły w wielu gminach. Chociaż być może nie są tak dotkliwe, jak choćby wzrost cen prądu, to również...

Parlament Europejski zagłosował za bardziej rygorystycznymi zasadami dotyczącymi eksportu odpadów poza UE. Tylko w 2020 r. Unia wywiozła do państw niebędących członkami...

Niedawno obchodzony Nowy Rok sprzyja podejmowaniu postanowień na kolejne 365 dni. Wśród nich można wymienić regularne chodzenie na siłownię czy udział w...