czwartek, 8 grudnia, 2022

Gdy to wprowadzający towary będą ponosić koszt recyklingu wymyślonych przez siebie opakowań, szybko zmienią je tak, by ograniczyć koszty. Finansowanie przez biznes,...

Propozycja KE obejmuje zapobieganie powstawaniu odpadów, wspieranie ponownego użycia i ponownego napełniania opakowań oraz spowodowanie, aby wszystkie nadawały się do recyklingu.
video

Magdalena Bober i Bartosz Kańtoch zawsze mówią: „sprawdzam”! Tym razem odwiedzają sortownię śmieci i fabrykę, zajmującą się recyklingiem PET. Sprawdzą, jaką drogę...

Brak jest podstaw prawnych, aby kary za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu gmina mogła pokrywać w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –...

Są duże rozbieżności w efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu może w najbliższych latach stanowić nie lada wyzwanie...

Jak szacuje GUS, tylko 26-27 proc. odpadów podlega w Polsce recyklingowi, a aż 40 proc. trafia na składowiska. Czy Polacy tylko produkują...

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców wraz z Krajową Izbą Gospodarczą Przemysł Rozlewniczy, Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków i Związek Pracodawców Przemysłu...

O 60 mln zł wzrośnie w tym roku podatek od plastiku, który Polska zapłaci za brak recyklingu. Jesteśmy piątym największym płatnikiem w...
video

Sposób składowania i gospodarowania odpadami pochodzącymi z artykułów spożywczych powinien być właściwy. W każdej gastronomii powinien być wypracowany system zapewniający właściwe składowanie...

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nakładają na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył w...