My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

czwartek, 28 października, 2021

Na najbliższym posiedzeniu, w dniach 27-29.10.br., Senat rozpatrzy uchwaloną przez Sejm 14.10.br. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw....

6.10.2021 Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami rozpatrywała na swym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych...

Sprawnie działający, powszechny system kaucyjny, który obejmie możliwie dużą liczbę opakowań, pozwoli osiągnąć obowiązkowe poziomy ich recyklingu oraz zmniejszyć ilość opakowaniowych śmieci...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 500 tys. zł na sprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów. Środki zostaną przeznaczone na pracę dla...

30.09.2021 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy...

Przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania, które...

Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów....

W dniu 16 września 2021 r. zamknięta została transakcja zakupu przez PreZero Warszawa z Grupy Schwarz od funduszu Marguerite 50% udziałów w...

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi....

16.09.2021 sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi...