niedziela, 25 lipca, 2021

Za 2021 r. z tytułu nowej daniny wpłacimy do unijnej kasy 1 mld 696 mln zł; będą to pieniądze z budżetu państwa...

Połączone senackie komisje środowiska, klimatu i samorządu dopiero na kolejnym posiedzeniu zdecydują o poprawkach do noweli ustawy śmieciowej, która zakłada m.in. ustalenie...

Zarząd ZMP podjął to stanowisko w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podtrzymuje, że...

Już w kwietniu media informowały, że Rafał Trzaskowski włączył do zarządu MPO Gawlika. W relacjach medialnych był on nawet typowany jako „pewniak”...

W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie przedstawicieli samorządów z Jackiem Ozdobą, wiceministrem klimatu i środowiska, w sprawie nowelizacji tzw. ustawy czystościowej....

Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego dostosowania prawodawstwa krajowego do zmian zawartych w dyrektywie UE 2018/851, zmieniającej dyrektywę w sprawie odpadów, poinformowała...

Cykl spotkań w sprawie wypracowania najlepszego modelu nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta rozpoczyna Ministerstwo Klimatu i Środowiska kierowane przez ministra Michała Kurtykę....

W projekcie ROP wpisanym w wykaz prac legislacyjnych KPRM przyjęto czeskie stawki z 2019 roku. W Polsce od 2023 roku, za każdy...

Polskie firmy czeka wzrost kosztów działalności, których wielkości nikt nie jest w stanie oszacować. Wiąże się to z nową filozofią dotyczącą opakowań....

W poniedziałek przed południem na Wisłostradzie w Warszawie doszło do scen tragi-komicznych. Otóż bohatersko walczący o naszą planetę ekoterroryści postanowili zablokować jakże...