wtorek, 30 listopada, 2021

23.11.2021 r. Prezydent RP A. Duda podpisał ustawę z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa...

Miasto Chełm ogłosiło przetarg, w formie "zaprojektuj i buduj", na realizację dużego projektu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. -...

Najistotniejszą przyczyną wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce jest problem z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej, w tym zakaz składowania odpadów pow. 6MJ/kg...

Na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu, 23 listopada 2021 r. podpisali „Porozumienie o...

Kancelaria Sejmu opublikowała tekst ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu...

https://youtu.be/i6e1VHd-KOo - Wszystkie odpady wjeżdżające na teren Polski będą objęte systemem SENT, tak jak wcześniej paliwa. Dzięki...

Wojciech Muś został nowym prezesem spółki Hossa. Prezydent Rybnika po raz kolejny zdecydował się na powołanie szefa miejskiej spółki bez konkursu. Więcej: rybnik.com.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”. Po aktualizacji programu jednorazowa maksymalna dotacja na instalację...

Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany Nagrodą Indywidualną przyznawaną w ramach XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To niezwykle...

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab...