poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Nowe Europejskie Cele Recyklingu – Raport Specjalny EURACTIV

Unia Europejska musi stać się liderem w dziedzinie wdrażania reguł gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tak jak dzisiaj w dziedzinie polityki klimatycznej. Skorzystają nie tylko środowisko naturalne i unijni...

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo zamówień publicznych

Informacja Kancelarii Prezydenta, w sprawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie...

Pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska

17 listopada odbyło się pierwsze w obecnej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym dokonano wyboru prezydium Komisji. Przewodniczącym Komisji został wybrany Stanisław Gawłowski, wiceprzewodniczącymi:...

Magda Gosk – nowy dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ

Minister Środowiska powołał na stanowisko  dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska Magdę Gosk, która dotychczas pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dotychczasowa dyrektor,...

Wznawia działalność sejmowa Podkomisja ds. monitorowania gospodarki odpadami

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na swym posiedzeniu w dniu 5.07.2016 r. powołała 11-osobową Podkomisję stałą do spraw monitorowania gospodarki odpadami. W skład Podkomisji weszło 6 przedstawicieli...

X FLOŚ: Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom.

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego oddziaływania będzie różna. Działania podejmowane w zakresie redukowania negatywnego wpływu...

Audyt w MŚ. Szara strefa gospodarki odpadami przynosi 2 mld strat budżetowi

W czasie czwartkowej konferencji prasowej Minister Środowiska, Prof. Jan Szyszko zaprezentował wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w resorcie środowiska. Wśród najważniejszych zaniedbań poprzedniego Rządu, raport wskazuje przede wszystkim na brak transpozycji...

Interpelacja w sprawie ograniczeń w finansowaniu budowy spalarni odpadów

Poseł Łukasz Zbonikowski zwrócił się do Ministra Środowiska o wyjaśnienie zapisów w projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami ograniczającymi możliwość finansowania z funduszy publicznych i UE budowy spalarni odpadów oraz ograniczeń...

Patryk Jaki – program gospodarki odpadami dla Warszawy

W sobotę 14.07.2018 przed Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Radiowo"odbyła się konferencja prasowa Patryka Jakiego.Kandydat na Prezydenta Stolicy przedstawił swój 10-punktowy program gospodarki odpadami dla stolicy. Na Facebooku kandydata na Prezydenta...

Zamówienia in-house na finiszu prac legislacyjnych

W najbliższy wtorek (15.03.) Rada Ministrów będzie rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z kwestii budzących największe kontrowersje w trakcie tych prac...

Prawo