piątek, 9 grudnia, 2022

Instytut Sobieskiego opublikował kolejny raport dotyczący gospodarki odpadami. Tym razem autorzy opracowania: Tomasz Styś i Robert Foks poddali analizie organizację systemu gospodarki zużytym sprzętem...

Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Nominację wręczył Michał Kurtyka, minister klimatu. Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na...

Operatorem systemu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór sprawować będą Instytut Ochrony Środowiska i minister klimatu. Ten drugi określi...

Współpraca między samorządami i edukacja mieszkańców są niezbędne do skutecznego wdrożenia efektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Już w kwietniu media informowały, że Rafał Trzaskowski włączył do zarządu MPO Gawlika. W relacjach medialnych był on nawet typowany jako „pewniak”...

Na stronie internetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego opublikowana została uchwała Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwała...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...

Istnieje konieczność ochrony sektora MSP. Ustawy należy oceniać pod kątem skutków dla sektora MSP Widzę konieczność ochrony sektora MSP. Powinna być egzekwowana przez Państwo. Będę...

Płatne torby foliowe w sklepach to dopiero początek. Wiosną tego roku Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące nowego podatku od plastikowych opakowań. Ma on...
video

30 listopada 2020 r. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw omówił projekt ustawy o...