poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Złote Medale targów POL-ECO-SYSTEM 2016 przyznane!

11 laureatów odbierze Złoty Medal MTP podczas uroczystości pierwszego dnia  targów POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016). Wśród laureatów znalazły się również firmy oferujące urządzenia i technologie dla gospodarki odpadami. Na swojego faworyta można...

Samorządowe „Nie” dla standardów selektywnej zbiórki odpadów

31 sierpnia br. w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. Opinia ta...

Nowa wizja rozwoju Polski – konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Jest ona rozwinięciem Planu na...

Ekologiczna wyprawa rowerowa CYCLING-RECYCLING

Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który w ramach projektu „Cycling Recycling” okrąża na swoim rowerze Polskę, zaprasza w trakcie swojej ekspedycji do udziału w recyklingowych akcjach. Polegają one na...

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo zamówień publicznych

Informacja Kancelarii Prezydenta, w sprawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie...

Wznawia działalność sejmowa Podkomisja ds. monitorowania gospodarki odpadami

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na swym posiedzeniu w dniu 5.07.2016 r. powołała 11-osobową Podkomisję stałą do spraw monitorowania gospodarki odpadami. W skład Podkomisji weszło 6 przedstawicieli...

WICEMINISTER MAZUREK O GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

28.06.2016 „Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza ogromne możliwości rozwoju kraju, szczególnie pod kątem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek podczas debaty w Polskiej Agencji Prasowej. „Gospodarka...

Prawo