wtorek, 30 listopada, 2021

23.11.2021 r. Prezydent RP A. Duda podpisał ustawę z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa...

Na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu, 23 listopada 2021 r. podpisali „Porozumienie o...

„Razem dla zrównoważonej przyszłości” – to hasło przewodnie jednego z największych europejskich wydarzeń promujących rozwiązania w zakresie...

Kancelaria Sejmu opublikowała tekst ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu...
video

Prezentacja wyników raportu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi". Raport został zrealizowany w...

https://youtu.be/i6e1VHd-KOo - Wszystkie odpady wjeżdżające na teren Polski będą objęte systemem SENT, tak jak wcześniej paliwa. Dzięki...

Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany Nagrodą Indywidualną przyznawaną w ramach XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To niezwykle...

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab...

Szczyt Klimatyczny COP26 w Glasgow, skuteczne negocjacje z Czechami w sprawie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Turowie oraz wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów...

6.10.2021 Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami rozpatrywała na swym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych...