Strona główna Forum Odpady.net.pl Odpady niebezpieczne. Finansowanie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych

 • This topic is empty.
Przeglądasz 6 wpisy - 1 do 6 (z 6 w sumie)
 • Autor
  Wpisy
 • #6258
  fuxxfuxx
  Uzytkownik

  Witam
  Mamy dodane ustępy w art. 403 Prawie ochrony środowiska. Mowa o dotacjach celowych na finansowanie, dofinansowanie zadań, w tym z ochrony środowiska dla osób fizycznych. Zasadą udzielania dotacji jest również podpisywanie umowy z dotowanym.
  Chciałbym zapytać jakie jest wasze zdanie jeżeli chodzi o finansowanie zadania polegającego na samym odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych od osób fizycznych. Generalnie Gmina nie wspiera finansowo mieszkańca w tym zadaniu, niejako przejmuje odpad i zleca jego wywóz z danego punktu na składowisko. Czy w tej sytuacji również mamy do czynienia z dotacją celową, czy konieczne są umowy między gminą a mieszkańcem i czy w tj sytuacji pieniądze mają iść z GFOŚiGW?
  Czy posiadacie jakieś komentarze co do tych przepisów.
  Z góry dziękuje za wszystkie uwagi (-:

  Do art. 403 dodano:

  3. (230) Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
  4. (231) Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
  1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  a) osób fizycznych,
  b) wspólnot mieszkaniowych,
  c) osób prawnych,
  d) przedsiębiorców;
  2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  5. (232) Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
  6. (233) Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

  #8441
  Zielony PunktZielony Punkt
  Uzytkownik

  Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale z tego co wiem to usuwanie azbestu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a mieszkańcem. Jednak środki na ten cel gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Tak więc gmina jest tak na prawdę tylko pośrednikiem bowiem po pierwsze rozdysponowuje środki otrzymane z Funduszu, a po drugie w drodze przetargu wybiera firmę mającą fizycznie usunąć i zagospodarować azbest.

  #8442
  laoslaos
  Uzytkownik

  jest dokładnie tak jak mówi “Zielony Punkt”. Wszystkie środki gmina dostaje z WFOŚiGW. Należy oczywiście pamiętać, że gmina dostaje dostaje pieniądze na ściągnięcie,transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Do niedawna możliwe było tylko dofinansowywanie tylko transportu i unieszkodliwiania.

  #8443
  fuxxfuxx
  Uzytkownik

  rozumiem, że ten kto zdemontował mat. azbestowe we własnym zakresie to też musi we własnym zakresie sobie to zutylizować…

  #8444
  Zielony PunktZielony Punkt
  Uzytkownik

  Tak jest, dopłata pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu rozprowadzana przez gminę jest formą dofinansowania.
  Jeżeli ktoś nie chce dofinansowania i robi sam to ponosi sam wszystkie koszty.

  #8445
  jamesjogi08jamesjogi08
  Uzytkownik

  Wszystkie środki gmina dostaje z WFOŚiGW. Należy oczywiście pamiętać, że gmina dostaje dostaje pieniądze na ściągnięcie,transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

Przeglądasz 6 wpisy - 1 do 6 (z 6 w sumie)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.