ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


maj
21
wt.
2024
7. Kongres Biometanu Sala Ziemi, MTP, Poznań
maj 21 – maj 22 całodniowy

UE chce produkować 35 mld m3 biometanu do 2030 r. Instalacji w Europie i na świecie regularnie przybywa. Choć Polska wciąż czeka na swój pierwszy metr sześcienny, to w ostatnim czasie biometan także w kraju stał się gorącym tematem. 

Biometan to uniwersalny nośnik energii wykorzystywany na świecie w wielu branżach – w transporcie, przemyśle, ogrzewnictwie i energetyce. Aby zrealizować unijny cel 35 mld m3, sektor biometanu musi rozwijać się dynamicznie i utrzymać duży wzrost produkcji. O perspektywach rynku w Europie, a także o roli Polski w osiągnięciu założeń UE, systemach wsparcia i sposobach na niwelowanie barier hamujących rozwój sektora biometanu będą rozmawiać eksperci podczas 7. Kongresu Biometanu.  

Kongres Biometanu 

Kongres Biometanu to obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń branżowych. Konferencja co roku bije kolejne rekordy frekwencyjne i wciąż zyskuje na znaczeniu w zarówno w Polsce, jak i w Europie. Poprzednia edycja zgromadziła 400 uczestników i uczestniczek. 

W tym roku wydawca Magazynu Biomasa zaprasza przedstawicieli sektorów biogazu i biometanu do Poznania. Kongres Biometanu odbędzie się 21-22 maja 2024 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Uczestnicy 7. Kongresu Biometanu będą przyglądać się sektorowi biometanowemu, rozmawiać o przyszłości sektora, szansach i barierach, spróbują odpowiedzieć na pytanie czy czeka nas przełom. 

Zarejestruj się na Kongres Biometanu 

KształtKto weźmie udział? 

 • Kadra zarządzająca branży biogazowej z Polski i Europy 
 • Przedstawiciele kluczowych dla rozwoju branży sektorów, w tym energetyki, transportu, agrobiznesu, finansów i użytkowników końcowych 
 • Środowisko akademickie 
 • Dostawcy innowacyjnych technologii i rozwiązań dla branży 
 • Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej 
 • Stowarzyszenia branżowe i ograniczajcie NGO 

Strefa Expo na 7. Kongresie Biometanu 

Kongres Biometanu łączy w sobie formułę Conference&Expo, dzięki czemu w rozbudowanej Strefie Expo – wydzielonej przestrzeni przeznaczonej na stoiska wystawców – przedstawiciele wiodących firm sektora biometanu zaprezentują swoją ofertę. Chcesz dołączyć do Strefy Expo? Skontaktuj się z nami: biometan@magazynbiomasa.pl; +48 792 122 038 

Wyzwania w implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemów kaucyjnych, Polska Izba Ekologii, Katowice.
maj 21 całodniowy

WspółorganizatorPolitechnika Częstochowska.

Partnerem wydarzenia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cel konferencji: Tworzony przez ostatnie lata w Polsce system gospodarowania odpadami cechuje się w dalszym ciągu wieloma niedoskonałościami. Istnieje więc konieczność stałego udoskonalania istniejącego systemu i dokonywania w nim zmian. Służą temu też między innymi wprowadzane nowe rozwiązania legislacyjne, korygowane mechanizmy ekonomiczne.
Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania, w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do recyklingu lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych. Planowana konferencja będzie kolejnym głosem, potrzebnym w debacie nad poprawnie zaplanowanym systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Polska Izba Ekologii adresuje konferencję i upowszechnianie nabytej wiedzy do:

 • członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów;
 • przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI*


Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

Sesja I

 1. Rozszerzona odpowiedzialność producentów – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.;
 2. Zmiany w sprawozdawczości produktowej sporządzanej w BDO wynikające z ustawy z dnia 14  kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – dr hab. inż. Krystian Szczepański, prof. IOŚ-PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego;
 3. Najnowsze propozycje w kontekście ROP – Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
 4. Kto? Jak? Kiedy? Tworzenie systemu kaucyjnego w Polsce – Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA;

Sesja II

 1. Wpływ systemu kaucyjnego na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – Maciej Kiełbus, ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.
 2. Dziesięć złotych zasad ekoprojektowania – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz., Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;
 3. Tsunami legislacyjne zmian w zakresie opakowań plastikowych – jak przygotować się na zmianę? – Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego;
 4. System kaucyjny w Europie – Joanna Kądziołka, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero-Waste.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie

Szczegóły: https://www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych/


paź
3
czw.
2024
FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO 2024. 👉Źródła pozyskania👉Dostępność👉Możliwości wykorzystania. Warszawa
paź 3 – paź 4 całodniowy
FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO 2024. 👉Źródła pozyskania👉Dostępność👉Możliwości wykorzystania. Warszawa

Dlaczego warto wziąć udział?

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍
dla przedstawicieli: 

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego, budowlanego, …

➡ firm / zakładów komunalnych zajmujących się odbiorem odpadów w tym drewna poużytkowego od lokalnych społeczności

➡ firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne

 firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego

➡ firm transportowych i logistycznych

➡ firm certyfikujących oraz doradczych

Szczegóły: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/