ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


lut
4
wt.
2020
11. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, ABRYS, Bielsko-Biała
lut 4 – lut 6 całodniowy

11. Międzynarodowa Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, odbędzie się w 4-6 lutego 2020 r. w Bielsko-Białej. Nadchodzący rok 2020 to wdrażanie kolejnego etapu zmian na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to wymuszone ostatnimi nowelizacjami przepisów, dostosowaniem się do rosnących wymogów europejskich, zmaganiem się samorządu i przedsiębiorców z trudnościami z zagospodarowaniem czy dalszym zbytem sporej części frakcji odzyskanych odpadów, lawinowo rosnącymi kosztami. Dyskusja nad oczekiwanym przez wszystkich zwiększonym udziałem przemysłu w zbiórce i przygotowaniu do recyklingu odpadów (ROP) wchodzi w kolejną, oby decydującą, fazę dyskusji. Poszukiwane są sprawdzone pomysły na rosnące obowiązki gmin i firm m.in. w zakresie osiągania poziomów recyklingu wynikające z nowelizacji ustawy czystościowej.

Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja pomiędzy recyklerami a zbierającymi odpady o rynku surowców odzyskanych. Nasze spotkanie zapowiada się jako ciekawie forum wymiany doświadczeń praktyków wdrażających efektywne i innowacyjne systemy selektywnej zbiórki, sprawdzone modele współpracy z mieszkańcami i gminami.

Podczas konferencji ponad 20 prelekcji, 4 sesje tematyczne, najlepsi eksperci, nowoczesny panel dyskusyjny, dodatkowo specjalne atrakcje oraz wyjazd techniczny.

Podczas konferencji będziemy mieli okazję do wymiany doświadczeń praktyków gospodarki odpadami. Będą to przedstawiciele administracji samorządowej głównie gminnej, przedsiębiorcy odbierający i zagospodarowujący odpady w tym recyklerzy, eksperci w tym przedstawiciele świata nauki. Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.

Wiodącymi tematami na sesjach będą:

 • Zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku
 • Praktyczne wdrożenia w zakresie selektywnej zbiórki
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta
 • Aspekty ekonomiczne selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów
 • Rynek surowców odzyskanych

Szczegóły: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/258/2020/01/28/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=2b438e96a2a8558c05973efb4bc26d35

mar
3
wt.
2020
30. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, ABRYS, Szklarska Poręba
mar 3 – mar 5 całodniowy
30. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, ABRYS, Szklarska Poręba

Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Główne zagadnienia konferencji:

1. Aspekty prawne:

– Składowanie odpadów po nowemu, co się zmieniło. Nowelizacja ustawy o odpadach

– Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

– Wymagania prawne dla wizyjnego systemu kontroli składowisk

– Rozbieżność przepisów z praktyką stosowaną na składowiskach odpadów

– Dotacja NFOŚiGW do wali z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych

– Wnioski o zmianę decyzji w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

– Jak nowa opłata marszałkowska wpłynie na składowanie odpadów w Polsce?

– Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca rekultywacji składowisk

2. Eksploatacja i biogaz na składowiskach:

– Oczyszczanie odcieków na terenach składowisk odpadów

– Kogeneracja w eksploatacji

– Składowanie frakcji kalorycznej

– Wytyczne badań morfologicznych

– Emisja CO2 na składowiskach

– Potencjał energetyczny składowisk

– Wpływ frakcji bio na efektywność instalacji

– Uciążliwość odorowa

– Zwierzęta na składowiskach

– Jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych

3. Rekultywacja składowisk:

– Składowiska- czy widzi się dla nich przyszłość

– Wycieki składowiskowe

– Zmiany klimatu, a zagrożenia dla środowiska

– Zamknięcie składowiska i co dalej. Nowoczesne metody rekultywacji składowisk

– Nowe możliwości wykonywania okrywy rekultywacyjnej

– Odpady wykorzystywane w rekultywacji

– Nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych, jak z nimi walczyć?

– Transformacja energetyczna, przyszłość na zrekultywowanych składowiskach odpadów

4. Monitoring i pożary na składowiskach odpadów:

– Pożary odpadów: geneza, przyczyny i propozycje rozwiązań

– Pożary na składowiskach, a odszkodowania

– System monitoringu składowisk odpadów – wyzwania dla instalacji

– Nowoczesne technologie – szansa dla monitoringu składowisk

– Baza danych o odpadach sposobem na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami

– Kontrola składowisk po nowemu czy Straż Pożarna jest na przygotowana

Propozycje tematów na warsztaty:

– budowanie marki osobistej

– benchmarking, jako narzędzie doskonalenia organizacji

– rozwiązania, które pomagają w dążeniu do doskonałości

– narzędzia wspomagające eksploatację, zarządzanie i rekultywację

– wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów (dostępne metody, rozwiązania techniczne, uwiecznienie wizerunku a ochrona danych, spełnienie wymagań prawnych)

– zabezpieczenia roszczeń ( formy, instytucje uprawnione, zawieranie umów)

Szczegóły: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/259/2020/03/03/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=8be6f993ce59e2d1939247c2bc8fe083

kwi
16
czw.
2020
Webinarium: Branża wod-kan w czasie epidemii doświadczenia i porady praktyków, ABRYS
kwi 16@10:00 – 14:30
Webinarium: Branża wod-kan w czasie epidemii doświadczenia i porady praktyków, ABRYS

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarowania wodą i ściekami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianami poziomów poboru wody przez przedsiębiorców, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, zapewnieniem ciągłości pracy czy utrudnieniami w realizacji zadań eksploatacyjnych. Co dalej z planowanymi inwestycjami, gdy nadciąga kryzys? Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami.

Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, zapraszamy Państwa na spotkanie w gronie praktyków – autorytetów naszej branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich tygodni prowadzenia swoich zakładów i firm. Pokażemy też jakie nowe narzędzia ułatwią pracę Waszych zakładów i firm w tym specyficznym czasie.

Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty z branży wod-kan.

Więcej: https://wod-kan.covid.abrys.pl/

wrz
2
śr.
2020
24. Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI, ABRYS, Gdańsk
wrz 2 – wrz 3 całodniowy

Szanowni Państwo,

rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotknęły mieszkańców wielu polskich gmin, zwłaszcza w ostatnich tygodniach 2019 i na początku 2020 r. Także likwidacja regionów spowodowała, że odpady wędrują po Polsce – jadą tam, gdzie jest taniej, bo tańsze firmy wypierają te droższe.

Na początku roku 2020 można było również zaobserwować opóźnienia w prawidłowym funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych. Dodatkowo sprawy dotyczące gospodarki odpadami przeszły spod nadzoru Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Klimatu (powstałego 15 listopada 2019 r.). Wszystkie te zmiany i zagadnienia stały się przyczyną do podjęcia dyskusji nad organizacją prawidłowego systemu gospodarki odpadami, któremu ciągłe zmiany nie służą.

Każde kolejne zmiany w prawie odpadowym winne być wnikliwie analizowane pod względem ich wpływu na koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami oraz na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A według wszystkich podmiotów związanych z branżą gospodarki odpadami komunalnymi, wpływ na wysokość opłat za odpady mają złe przepisy dotyczące odbioru odpadów: kosztotwórcze regulacje obejmujące składowanie i magazynowanie odpadów, wadliwe przepisy dotyczące przetargów, itd. W marcu br. doszły do tego problemy związane z pandemią koronawirusa.

O tych wszystkich problemach będziemy dyskutować podczas 24. konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbędzie się 2-3 września br. w Gdańsku. Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie, bo w najbliższym czasie Ministerstwo Klimatu zamierza przedstawić założenia nowej reformy odpadowej, m.in. powrócić do trzyletniego okresu magazynowania, liczenia recyklingu na starych zasadach, zamrożenia opłat marszałkowskich, zrównania cen dla mieszkańców i firm. Zamierza także na dwa lata znieść zakaz składowania frakcji kalorycznej, czyli – w praktyce – nienadających się do recyklingu resztek wyjeżdżających z sortowni. Każdego przedstawiciele branży gospodarki odpadami z pewnością żywo interesują szczegóły dotyczące tych propozycji.

Konferencja organizowana przez Abrys będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

Do zobaczenia we wrześniu w Gdańsku!

Przewodnicząca Rady Programowej,
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Organizator

Aktualizowane informacje o konferencji: https://kompleksowa.abrys.pl/

WAŻNA INFORMACJA:

W związku z obostrzeniami sanitarnymi pierwsze 90 zgłoszonych na konferencję osób będzie zasiadać na głównej sali konferencyjnej, natomiast pozostałe zgłoszone osoby będą miały miejsce w drugiej sali konferencyjnej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali głównej.

Miło nam poinformować, iż udział w 24. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (wydziałów gospodarki komunalnej, ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz dostępny na stronie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt udziału obejmuje:

– uczestnictwo w wykładach online
– komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
– koszty organizacyjne

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt udziału obejmuje:

– uczestnictwo w wykładach
– komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
– udział w imprezach towarzyszących
– wyżywienie w dniach 2-3 września
– koszty organizacyjne

UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • STACJONARNIE – koszt 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)
 • ONLINE – koszt 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)

W konferencji będzie można wziąć udział na dwa sposoby:

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1
Poziomy recyklingu 2020 – 2030
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10:00
Otwarcie konferencji
Wolumen odpadów na rynku oraz wahania cen za ich zagospodarowanie
Robert Rosa, Abrys

2 września 2020 r. (środa), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

10:20
Perspektywa wdrożenia poziomów recyklingu w krajach Unii Europejskiej
Prelegent w trakcie potwierdzania

10:40
Plany Resortu Klimatu związane z gospodarką odpadami
Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu**

11:00
Baza danych odpadowych sposobem na stabilność w gospodarce odpadami
Przedstawiciel, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy**

11:20
Regulator Rynku Odpadowego jako rozwiązanie na problemy w gospodarce odpadami – wystąpienie online
Paweł Ważniewski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

11:40 PRZERWA NA KAWĘ

12:00
PANEL DYSKUSYJNY
Czy poziomy 50-65% są realne?
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

13:00 LUNCH

14:20
Kary związane z niespełnienie wymaganych poziomów recyklingu – wystąpienie online
Krzysztof Choromański, Związek Miast Polskich

14:40
Zmiany prawa a rola samorządu w systemie gospodarki odpadami
Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

14:00
Temat w trakcie ustalania
Przedstawiciel, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska**

SESJA 2
Ramy prawne i systemowe oraz ekonomia gospodarowania odpadami
Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

15:00
Recykling w świetle wyzwań i zmieniających się uwarunkowań rynkowych – wystąpienie online
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

15:20

„Edukacja i selektywna zbiórka” – ważne elementy systemu odpadowego
Olga Goitowska, Urząd Miejski w Gdańsku

15:35
Co dalej z tworzywami sztucznymi w świetle nowych inicjatyw legislacyjnych – wystąpienie online
Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska

15:45
Wpływ zmian legislacyjnych na koszty gospodarki odpadami w różnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi
Marcin Chełkowski, IVW/Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

16:05
Potencjał i możliwości rozwoju instalacji OZE biogazu składowiskowego
Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy

16:15
Perspektywy domknięcia systemu gospodarki odpadami poprzez budowę spalarni odpadów
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ, Politechnika Łódzka

16:35
PYTANIA I DYSKUSJA

17:00
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20:00
WIECZORNA KOLACJA W HOTELU

SESJA 3
Problemy i wyzwania gmin związane z gospodarką odpadami
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

3 września 2020 r. (czwartek), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

10:00
CASE STUDY: Jedna gmina – wiele problemów dotyczących odpadów
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10:20
Wystąpienie Partnera

10:30
Temat w trakcie ustalania
Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

10:40
Nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała – obowiązki wynikające z definicji prawnej
dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny, SMM Legal

11:20 PRZERWA NA KAWĘ

13:20
PANEL DYSKUSYJNY
Czy jest możliwe zbilansowanie systemu gospodarki odpadami bez drastycznych podwyżek opłat?
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

14:20 LUNCH

10:55
Wystąpienie Partnera

11:05
Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie – jak poradzić sobie z jego utworzeniem? – wystąpienie online
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

11:40
Innowacyjny system segregacji odpadów zbieranych w zabudowie wielorodzinnej
Adrianna Saganek, Urząd Miasta Ciechanów

12:00
Możliwości optymalizacji procesów sortowania odpadów z wykorzystaniem najnowszej generacji separatorów optycznych AUTOSORT, AUTOSORT SPEEDAIR, AUTOSORT CYBOT – wystąpienie online
Michał Bula, TOMRA Sorting

12:15
Zamówienia in-house w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE
dr Anna Banaszewska, ECO Legal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia

12:30
Efektywna rozszerzona odpowiedzialność producenta a efektywna gospodarka odpadami opakowaniowymi
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

13:00
Nowelizacja u.c.p.g. oraz zmiany w prawodawstwie – wpływ na działanie zakładów
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

12:40
Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Andrzej Sobolak, Olga Goitowska, Unia Metropolii Polskich

15:40
Zastosowanie sztucznej inteligencji w sortowaniu odpadów rozwiązaniem w czasach zagrożenia oraz inne, innowacyjne technologie od Agrex-Eco
Krzysztof Gorzkowski, AGREX-ECO

15:20
Jak COVID-19 wpłynął na gospodarkę odpadami w dużej aglomeracji
Katarzyna Kruszka-Pytlik, Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

SESJA 4
Gospodarka odpadami w czasach COVID-19
Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

15:50
Wpływ COVID-19 na działalność zakładów gospodarki odpadami – wystąpienie online
Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

16:20
Doświadczenia i rozwiązania wynikające z pracy instalacji w szczególnych warunkach
Waldemar Szygenda, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Toniszewie

16:40
PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

17:00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16:10
Wystąpienie Partnera

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

ZAREJESTRUJ SIĘ

Miejsce konferencji:

NOVOTEL GDAŃSK MARINA

ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk

Patronat honorowy

paź
5
pon.
2020
8. Targi CSR online, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
paź 5 – paź 9 całodniowy
8. Targi CSR online, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nie stać nas na marnotrawstwo. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

Dążenie do wytwarzania dóbr i oferowania usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i środków to cel przyświecający zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stanowiący treść 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Trwa kampania #5latSDGs, zainicjowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a towarzysząca 8. Targom CSR online. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu targów będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

 Wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonej produkcji jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym biznesem. Są korzystne dla producentów, gdyż umożliwiają zwiększenie zysku netto z prowadzonej działalności dzięki zmniejszeniu zużycia środków, jednocześnie ograniczając skalę degradacji i zanieczyszczenia środowiska. To również pozytywne rozwiązanie dla 50% polskich konsumentów, gdyż tyle osób, według badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz ARC Rynek i Opinia „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, deklaruje uwzględnianie zasad ekologii podczas dokonywania zakupów.

Zrównoważona konsumpcja i produkcja nie tylko umożliwiają obniżenie kosztów gospodarczych, środowiskowych i społecznych produkcji, ale mogą również wspomóc walkę z ubóstwem czy globalnym ociepleniem, gdyż wiążą się z budowaniem trwałej infrastruktury, efektywnym zużyciem energii, umożliwieniem dostępu do podstawowych usług oraz godziwą pracą.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym to termin obejmujący wszystkie działania, które prowadzą do redukcji, ponownego wykorzystania i przetworzenia materiałów w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Niestety według Circularity Gap Report 2019 obecny poziom cyrkularności światowej gospodarki wynosi jedynie 9%.

GOZ ma wiele zalet, jednak najważniejsze z nich to: zmniejszenie poziomu zużycia materiałów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie poziomu emisji związanych z procesem produkcji dzięki wykorzystaniu „zielonych” technologii, lepszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów i zmniejszeniu całkowitego wkładu materiałowego. Jasne jest więc, że wprowadzenie tego modelu gospodarczego jest kluczowe dla osiągnięcia założeń 12. Celu sformułowanego przez ONZ: „Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.”

Jak wynika z danych UE szacuje się, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie europejskim przedsiębiorstwom 600 mld euro oszczędności, przyczyni się do zredukowania odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych o 2–4% rocznie i powstania w UE ponad pół miliona nowych miejsc pracy.

Zasoby

Ziemia przestaje nam wystarczać. Biorąc pod uwagę ilość zasobów koniecznych do utrzymania przez nas dotychczasowego stylu życia oraz trend wzrostowy liczby populacji, to ludzkość, chcąc aby przetrwać, w 2050 roku musiałaby zająć tereny równe powierzchni trzech planet. Będziemy bowiem potrzebować trzykrotności zasobów znajdujących się na Ziemi.

Takie gospodarowanie surowcami może prowadzić do kolejnych konfliktów. Aby tego uniknąć, należy zmienić podejście do rozporządzania zasobami i zacząć to robić w zrównoważony i przemyślany sposób. Sprzyjać takiej postawie będzie obserwowana już obecnie sytuacja, w której marnotrawstwo jest coraz kosztowniejsze i coraz mniej akceptowalne.

Woda

Jedynie 3% światowych zasobów wody to woda słodka. Ten skromny, w stosunku do całej wody znajdującej się na Ziemi zasób, wystarczał ludzkości przez tysiące lat. Jednak na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci, przemysł znacznie zwiększył ilość wykorzystywanej wody. Doprowadziło to do sytuacji, w której człowiek zanieczyszcza wodę szybciej niż przyroda jest w stanie ją oczyścić. Nadmierne zużycie zasobów wodnych doprowadza do globalnych napięć na niwie politycznej. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa, wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu firm tak, aby postawiły sobie za cel zwiększenie efektywności wykorzystywania wody i zapobieganie jej marnowaniu.

Energia

W lipcu 2020 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w roku poprzednim. Największy spadek dotyczył elektrowni opartych na węglu kamiennym. Największą dynamikę odnotowano zaś w sektorze odnawialnych źródeł energii i elektrowni wodnych, notując ponad 8-krotny wzrost r/r.

Rys. 1. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w sierpniu 2020 r. RE na podstawie danych PSE

Źródło: https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/

Aby gospodarka mogła funkcjonować w zrównoważony sposób, powinna dążyć do zmniejszania zależności od nieodnawialnych źródeł energii. Dlatego mimo zauważalnego, pozytywnego trendu w zmianie udziału poszczególnych źródeł energii oraz w poziomie jej zużycia, konieczne stają się kolejne działania służące osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju, do realizacji których w 2015 r. zobowiązała się także Polska.

Wiele firm informuje, że wprowadza działania mające na celu ograniczenie zużycia energii. CCC (wystawca 8. Targów CSR online) w ramach praktyki Ekobiuro, Ekosklep (http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ekobiuro-ekosklep/) w roku 2018 rozpoczęto prace nad wdrożeniem optymalnego modelu zarządzania parametrami energetycznymi w salonach. Model ten został opracowany dzięki testowemu opomiarowaniu wszystkich obszarów zużycia energii elektrycznej w wyznaczonej grupie modelowych sklepów. Pozwoliło to na zlokalizowanie obszarów strat energetycznych i w przyszłości ich wyeliminowanie. Dodatkowo rozpoczęto wymianę oświetlenia na LED.

Żywność

Problem rozdystrybuowania żywności jest jednym z najbardziej rażących dowodów nierównomiernego podziału sił i środków na świecie. Największy poziom niedożywienia, sięgający 20 procent, występuje w Afryce. To jednak problem globalny, dotykający także społeczeństw w Azji (12%) oraz Europie i Ameryce Północnej (8%). Niedożywienie dotyczy aż 2 miliardów mieszkańców Ziemi. Kraje rozwinięte z kolei borykają się z otyłością. 2 miliardy dorosłych ma nadwagę, w tym aż 650 milionów choruje na otyłość. Ta choroba cywilizacyjna coraz częściej dotyka również najmłodszych.

Rys. 2. Otyłość i niedożywienie wśród dzieci w skali globalnej

Źródło: https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/

Problem głodu nie wynika z niedoboru jedzenia, a z tego, że jego produkcja na świecie rozkłada się nierównomiernie. Z jednej strony brakuje żywności, z drugiej każdego roku około 1/3 wyprodukowanego pożywienia – tj. 1,3 mld ton o wartości około 1 biliona dolarów – marnuje się w domach lub sklepach albo psuje się z powodu złego transportu i nieodpowiednich praktyk związanych ze zbiorami. ONZ zaadresowało ten problem w Celach Zrównoważonego Rozwoju w zadaniu 12.3: Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.  Problem ten wiąże się również z tematyką globalnego ocieplenia. Sektor żywnościowy pochłania bowiem aż 30% skonsumowanej energii i odpowiada za 22% emisji gazów cieplarnianych. Marnotrawstwo ma zatem realny wpływ na katastrofę klimatyczną.

Biznes w Polsce podejmuje różne inicjatywy, których celem jest rozwiązanie tego problemu. Dla przykładu Carrefour (wystawca 8. Targów CSR online, http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kongres-rolnictwa-i-zywnosci-ekologicznej-eco-food-360/) realizuje globalną strategię transformacji żywieniowej, która zakłada odejście od masowej dystrybucji na rzecz oferowania wysokojakościowej i przystępnej cenowo żywności. Działania te obejmują m.in demokratyzację produktów bio w Polsce, poprzez działania wspierające rozwój rolników i producentów, stymulowanie kluczowych interesariuszy do wsparcia rozwoju bio w kraju, a także poprzez szerokie działania edukacyjne.

Recykling

Konsumpcjonizm oparty jest na nieustającej potrzebie nabywania nowych przedmiotów, które mają między innymi świadczyć o statusie społecznym. Jak wskazuje wielu myślicieli, m.in. Zygmunt Bauman, zmarły w 2017 r., twórca koncepcji ponowoczesności i płynnej nowoczesności, światopogląd konsumpcjonistyczny głęboko wsiąkł w świadomość społeczeństwa. Fakt, że aby czuć się spełnionym w świecie nieustannej konsumpcji, trzeba ciągle kupować. Przyczynia się to do generowania ogromnych ilości  odpadów. Zrównoważona konsumpcja wymagałaby poddawania ich recyklingowi na coraz większa skalę.

Recykling to czynności i procesy, zmierzające do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Umożliwia zmniejszenie masy składowanych odpadów na wysypiskach, ilości zużywanych surowców naturalnych, a także zużycia energii. Dlatego ONZ podkreśla wagę tego działania w zadaniu 12.5 – Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

W Polsce wciąż składowane jest  42% odpadów komunalnych, co daje nam 16. miejsce w Europie. Recyklingowi poddawane jest 34% takich odpadów, podczas gdy średnia w UE wynosi 46%.

Rys. 3. Odpady komunalne w Polsce

Źródło: http://www.ecogenerator.eu/aktualnosci/198.html

Polskie firmy nie pozostały obojętne na wezwanie ONZ. Firma Lyreco Polska (wystawca 8. Targów CSR online) zapewnia usługę odbioru i recyklingu odpadów biurowych, a także kapsułek po kawie Nespresso (http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/zbiorka-i-recykling-odpadow/), dzięki czemu spełnia założenia punktu 12.7 – Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi. Z kolei DB CARGO Polska (wystawca 8. Targów CSR online) zdecydowało się na segregowanie odpadów do 5 różnych pojemników. By pomóc pracownikom w prawidłowej segregacji, w biurze i gospodarstwach domowych, DB Cargo Polska przeprowadziło szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną „Akcja segregacja” (http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/akcja-segregacja-2/) wśród swoich pracowników.

Konsumpcja w Polsce już od 10 lat utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Abyśmy mogli żyć tak jak w poprzednich latach, nie przyczyniając się jednocześnie do nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego, biznes musi zmienić swoje podejście do wykorzystania zasobów, przetwarzania produktów oraz ponownego wykorzystania. Ważne jest również podnoszenie świadomości konsumentów na temat zasad zrównoważonej konsumpcji.

Rys. 4. Konsumpcja Materialna w Polsce

Źródło: https://sdg.gov.pl/statistics_glob/12-2-2/

Przebieg kampanii #5latSDGs

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października 2020 roku. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

 1. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna towarzyszy działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

Targi CSR

 1. Targi CSR online odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook – https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, kanał YouTube – https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany w ramach platformy remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Newsletter Targów CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/newsletter-targow-csr/

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: Ergo Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl

 

Źródła:

https://www.un.org.pl/cel12#

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_31/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_31/default/bar?lang=en

https://portal.abczdrowie.pl/problem-glodu-i-otylosci-na-swiecie

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo

https://www.circularity-gap.world/updates-collection/our-world-is-still-only-9-circular

 

***

Menedżerka projektu: 

Marta Górska, mobile: 661 295 001, e-mail: marta.gorska@fob.org.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483,  e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl

gru
16
śr.
2020
Bezpłatna konferencja on-line: ROP po polsku i system kaucyjny, ABRYS.
gru 16@09:00 – 15:00
Bezpłatna konferencja on-line: ROP po polsku i system kaucyjny, ABRYS.

TEMATYKA

• Europejskie doświadczenia wdrażania i funkcjonowania

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

• ROP po polsku – propozycja resortu klimatu i środowiska

• ROP po polsku – stanowisko branży gospodarki odpadami

• ROP po polsku – stanowisko branży recyklingowej

• ROP po polsku – stanowisko producentów opakowań

• ROP po polsku – stanowisko przemysłu spożywczego

• ROP po polsku – stanowisko samorządu terytorialnego

• Rola ekoprojektowania w GOZ

• System kaucyjny/depozytowy – jak to zrobiono w Europie?

• Koszty wdrożenia systemu ROP w Polsce – kto miałby za to zapłacić?

• System kaucyjny/depozytowy – konieczny czy zbędny element ROP?

UDZIAŁ BEZPŁATNY

rejestracja: https://rop.abrys.pl/

 

lut
16
wt.
2021
12. Konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, ABRYS, on-line.
lut 16 – lut 17 całodniowy

Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie online w dniach 16-17 lutego 2021 r.

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Świetną okazją będzie udział w Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i tym razem odbędzie się online w dniach 16-17 lutego 2021 roku.

 • W trakcie obrad będziemy dyskutować na temat obniżenia wymaganych poziomów recyklingów, które oddalają nas od wcześniej wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.
 • Zastanowimy się też, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców? Czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami? Czy te zmiany zahamują wzrost cen?
 • Podczas konferencji praktycy z polskich gmin, głównie miejskich, zaprezentują swoje doświadczenia w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu i technologie, które mogą to usprawnić. Dowiemy się jak im się to udało osiągnąć już teraz?
 • Zaprezentujemy kilka wizji systemu ROP. Który z modeli będzie najkorzystniejszy dla gmin? Który jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców? Wiadomo, że rynek czeka na zastrzyk pieniędzy z systemu ROP.
 • Usłyszymy od przedstawicieli instalacji komunalnych co powinno, a co nie powinno trafić na ich linie. Czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów?

 

Jak Państwo widzą jest wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji w branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem.

Spotkajmy się w gronie ekspertów i praktyków już wkrótce.

 

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Przewodnicząca Rady Programowej

 

Więcej informacji na https://selektywna.abrys.pl/

Zarejestruj się na https://selektywnaabrys.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, +48 784 036 989

 

cze
15
wt.
2021
31. konferencja EKSPLOATACJA I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW, ABRYS, Olsztyn i online
cze 15 – cze 17 całodniowy
31. konferencja EKSPLOATACJA I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW, ABRYS, Olsztyn i online

Program konferencji i zgłoszenia: https://skladowiskowa.abrys.pl/

wrz
15
śr.
2021
Debata “Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta dla Polski”, TOMRA i Eunomia Research and Consulting
wrz 15@11:00 – 14:00
Debata "Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta dla Polski", TOMRA i Eunomia Research and Consulting

ROP w wersji „win-win-win”
Jak zbudować system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce z korzyścią dla samorządowców, producentów i konsumentów?

TOMRA i Eunomia Research and Consulting zapraszają na debatę online, poświęconą Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). To ważny moment dla wszystkich zainteresowanych: samorządów, producentów i konsumentów, bo ROP to system konieczny, by spełnić unijne cele recyklingu.
sty
25
wt.
2022
13. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, ABRYS, Wrocław i online
sty 25 – sty 27 całodniowy
13. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, ABRYS, Wrocław i online

Tematyka konferencji:
– efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki– ceny surowców
– jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu – case studies
– czy instalacje odzysku energii wpływają na poziom selektywnej zbiórki odpadów
– nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling

Dwa dni obrad konferencji, trzeciego dnia wyjazd studyjny.

Więcej: https://selektywna.abrys.pl/

mar
15
wt.
2022
32. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, Szklarska Poręba/onlineABRYS,
mar 15 – mar 17 całodniowy
32. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, Szklarska Poręba/onlineABRYS,

Zapraszamy do udziału w 32. Konferencji Eksploatacja
i rekultywacja składowisk odpadów, która odbędzie sięw dniach 15-17 marca 2022 r. w hotelu Blue Mountain Resort**** w Szklarskiej Porębie oraz w formule online.Konferencja ta jest niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w branży, obejmujące kompleksowo tematykę dotyczącą składowisk odpadów. Jest to doskonała forma wymiany doświadczeń pomiędzy eksploatatorami, dostawcami technologii, a ekspertami i naukowcami z branży. Kolejna edycja poruszy najnowsze tematy oraz dyskusje w świetle składowisk, a trzeciego dnia zaplanowane zostały warsztaty, które zapewnią kolejny krok w stronę doskonalenia każdego z nas.

Więcej: https://skladowiskowa.abrys.pl/

sie
31
śr.
2022
26. Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI, ABRYS, Uniejów i online
sie 31 – wrz 2 całodniowy
26. Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI, ABRYS, Uniejów i online

Zapraszamy do udziału w 26. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd branży gospodarki odpadami, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 2 września 2022 r. w Uniejowie oraz online.

Zgodnie z tradycją spotkamy się na początku września, aby po letnim wypoczynku, móc zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które czekają branżę odpadową – a ich na pewno nie zabraknie. Patrzymy optymistycznie w przyszłość i tą dobrą energią chcemy się z Państwem podzielić podczas nachodzącej konferencji. W programie znajdziecie wiele pozytywnych przykładów (polskich i zagranicznych) związanych z gospodarką odpadami.

Jakie są główne cele konferencji organizowanej przez Abrys?

– Zjazd branży gospodarki odpadami to coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń

– tworzymy platformę wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami i przekazujemy ją do administracji rządowej oraz popularyzujemy poprzez media Abrys

– tworzymy przestrzeń dla spotkania się grup decydentów, izb oraz stowarzyszeń

– promujemy pozytywne przykłady i najbardziej efektywne rozwiązania prawne, organizacyjne i technologiczne dla branży gospodarki odpadami

Bogaty merytoryczny program znajduje się na stronie: https://kompleksowa.abrys.pl/

Dzięki udziałowi w KGO 2022 nawiążesz nowe kontakty – umożliwiamy przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii.

Co nas czeka na konferencji?

 • 3 dni intensywnych rozmów, prelekcji i wymiany doświadczeń.
 • Ponad 20 zaproszonych ekspertów z zakresu tematyki odpadowej.
 • Ciekawy program merytoryczny na wysokim poziomie.
 • Wyjazd studyjny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów “Orli Staw” i wiele atrakcji.

Zobacz naszych Ekspertów: Zjazd branży gospodarki odpadami

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej tj. stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz online. Decyzję wyboru formy udziału w konferencji pozostawiamy uczestnikom.

Więcej informacji: https://kompleksowa.abrys.pl/

Koordynator konferencji: Paulina Wolna, tel. 881 932 976, mail: p.wolna@abrys.pl

 

lis
9
śr.
2022
Konferencja: Wyzwania GOZ a konkurencja na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, KIG, on-line
lis 9@09:30 – 13:00

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polską Izby Gospodarki Odpadami oraz Izbą Branży Komunalnej zapraszają na konferencję on-line: „Wyzwania GOZ a konkurencja na rynku gospodarki odpadami komunalnymi”, która odbędzie się 9 listopada 2022 r. w godzinach 9.30-13.00 w Krajowej Izbie Gospodarczej. Patronat nad konferencją objął Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Organizowane przez nas wydarzenie ma charakter ekspercki i odbędzie się w formie hybrydowej. W spotkaniu stacjonarnym w siedzibie KIG weźmie udział wąskie grono ekspertów w tym przedstawicieli izb, organizacji branżowych oraz odpowiedzialnej za sektor gospodarki odpadami administracji rządowej i samorządowej. Głównym celem konferencji jest wypracowanie optymalnych modeli funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami wspierających realizację wysokich celów GOZ przez Polskę. Eksperci branżowi wskazują na istnienie wielu barier rozwojowych, które dzisiaj poważnie utrudniają wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w gospodarce odpadami, jak również wskazują na konieczność rozwoju konkurencyjnego rynku, który w sposób najbardziej efektywny będzie w stanie wykorzystać fundusze pomocowe dla wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na rzecz zagospodarowania odpadów. Dla realizacji wysokich celów GOZ, w tym budowy nowoczesnej i efektywnej gospodarki odpadami w Polsce niezwykle istotny jest transparentny i konkurencyjny rynek. Ma to szczególne znaczenie wobec konieczności dokonania wielomiliardowych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami w najbliższych latach, w tym przez podmioty z grupy MŚP.

Wierzymy, że w oparciu o partnerski dialog uczestników rynku uda się wypracować konstruktywne wnioski na rzecz rozwoju sektora gospodarki odpadami komunalnymi wobec wysokich celów GOZ do wykonania w najbliższych latach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji wirtualnie, po uprzedniej rejestracji pod linkiem poniżej

REJESTRACJA

 Program spotkania >>> TUTAJ

Kontakt:
Agnieszka Buze
abuze@kig.pl
tel. 22 630 96 20