19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów Odzysk Energii, ABRYS, Gdańsk i online

  316
  Kiedy:
  22 listopad 2022 – 24 listopad 2022 całodniowy
  2022-11-22T00:00:00+01:00
  2022-11-25T00:00:00+01:00

  Zapraszamy do udziału w 19. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 22 – 24 listopada 2022 r. w Gdańsku.
  W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2. Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska poprzez akt delegowany zwany Taksonomią stawia takie instalacje na cenzurowanym a Parlament Europejski wskazuje na konieczność objęcia regulacjami ETS.

  Biorąc pod uwagę wymagania GOZ w perspektywie 2035 nasza poprzednia konferencja bezsprzecznie wykazała, że bez udziału w systemie gospodarki odpadami IOE nie jest możliwe spełnienie tych wymagań. Kwestią nadal otwartą pozostaje jedynie skala luki inwestycyjnej w tym zakresie, choć poziom 2,5 mln ton wydaje się najbardziej realny w odniesieniu do 2035. Kilkadziesiąt lokalnych ciepłowni opartych na paliwie węglowym już podjęło decyzję gruntownej modernizacji rozważając możliwość budowy bloków zasilanych suwerennym wobec węgla i gazu paliwem z odpadów. Każda z zaplanowanych IOE musi zmierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności, a te najbardziej zaawansowane projekty są tego najlepszym przykładem. Czy inwestorzy będą w stanie jasno przedstawić korzyści z uruchomienia w systemie ciepłowniczym takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców pozostaje pytaniem otwartym, aktualnie jednak, wobec powszechnie znanej sytuacji odnośnie cen i braku konwencjonalnych paliw dla systemów ciepłowniczych, opcja paliwowa oparta na wysokokalorycznej frakcji odpadów zyskuje dodatkowe argumenty.

  Wszystkie te tematy poruszone zostaną zarówno w formie prezentacji jak i paneli podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 słuchaczy i wiele krajowych i zagranicznych firm aktywnie działających w branży WtE. Do współpracy i wygłoszenia referatów zaprosiliśmy Confederation od European Waste to Energy Plants (CEWEP), Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i jesteśmy pewni, że w tym gronie zdefiniujemy kierunki oraz perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii z odpadów w naszym kraju.
  Serdecznie Państwa zapraszamy, a w aneksie konferencji oferujemy zwiedzanie ZTPO w Gdańsku na finiszu swojej budowy.

  Do zobaczenia w Gdańsku!

  RADA PROGRAMOWA

  dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  DYREKTOR RADY PROGRAMOWEJ

  prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

  Politechnika Łódzka

  Stowarzyszenie Producentów Energii
  z Odpadów

  Alina Pisiecka

  Sławomir Kiszkurno

  Port Czystej Energii

  TEKOpro

  Piotr Dedejczyk-Macieliński

  PreZero

  Szymon Cegielski

  Abrys

  Piotr Matuszewski

  PROGRAM KONFERENCJI

  DZIEŃ I

  22 LISTOPADA 2022 r. (WTOREK)

  Radisson Hotel & Suites Gdańsk (Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk)

  INSTALACJE ODZYSKU ENERGII Z ODPADÓW – PERSPEKTYWY W KONTEKŚCIE TAKSONOMII I PROBLEMÓW NA RYNKU ENERGII

  SESJA I

  Prowadzący: dr hab. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Wsparcie dla inwestycji odzysku energii z odpadów

  Niedobór spalarni odpadów w Polsce – kontrowersje i perspektywy finansowania

  Taksonomia, ETS, energia odpadowa – bieżące spojrzenie CEWEP na problemy branży
  Marta Gurin, CEWEP

  Wsparcie dla inwestycji termicznego przekształcania odpadów z PFR

  Wpływ aktualnych uwarunkowań prawnych i gospodarczych na działalność obecnie funkcjonujących instalacji
  Alina Pisiecka, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

  Czas na pytania

  Przerwa na kawę

  NOWE INSTALACJE ODZYSKU ENERGII – REALNE SZANSE NA PODWOJENIE MOCY

  PANEL DYSKUSYJNY

  Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

  Zagadnienia:
  – realność zapowiedzi budowy kilkunastu nowych instalacji. Bariery w realizacji i ich pokonywanie
  – zwiększanie mocy ITPO w kontekście problemów na rynku energii
  – wpływ regulacji europejskich (ETS, taksonomia) na funkcjonowanie działających i planowanych ITPOK
  – w poszukiwaniu źródeł finansowania nowych niezbędnych inwestycji

  Paneliści:
  Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich
  Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
  Alina Pisiecka, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
  Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii
  Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia

  Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

  SESJA II

  PERSPEKTYWY BUDOWY NOWYCH INSTALACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH

  Prowadzący: Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

  Jak przeprowadzić rozbudowę instalacji oraz zwiększyć jej moc siedmiokrotnie?

  Wykorzystanie odpadów w systemach ciepłowniczych, a system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL

  Walka o budowę ITPO w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  Henryk Borczyk, Urząd GZM

  Wystąpienie partnera generalnego
  Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

  Przerwa na lunch

  Elektrociepłownia zasilana odpadami komunalnymi

  Sortowanie odpadów przed procesem spalania – maksymalizacja poziomów recyklingu dla wartościowych frakcji materiałowych
  Michał Bula, TOMRA

  Rola samorządu i społeczności lokalnej w procesie inwestycyjnym – droga do konfliktu bądź porozumienia
  Piotr Talaga, Abrys

  Energia z odpadów – doradztwo finansowania dłużnego, preferencyjnego transakcyjnego dla realizacji zadań inwestycyjnych
  Agnieszka Spodzieja, BOŚ

  Modernizacja ciepłownictwa w kierunku energii z odpadów

  Zakłady Odzysku Energii jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych na przykładzie Veolia Term
  w Zamościu, Kraśniku i Chrzanowie
  Maciej Osysko, Veolia

  Budowa Portu Czystej Energii w Gdańsku szansą dla mieszkańców i środowiska
  Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

  Czas na pytania

  Zakończenie pierwszego dnia obrad

  Uroczysta kolacja w stylu Hollywood

  DZIEŃ II

  23 LISTOPADA 2022 r. (ŚRODA)

  Radisson Hotel & Suites Gdańsk (Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk)

  SESJA III

  ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ITPOK

  Prowadzący: Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia

  Waste-to-Energy w dobie dekarbonizacji
  dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Doświadczenie eksploatacyjne na instalacjach TPO
  Ewa Zembalowska, TIRU Paprec

  Sprawność energetyczna ITPO – analiza techniczno-ekonomiczna w aspekcie aktualnych cen energii
  dr inż. Sebastian Majkowski, PROMONT

  Wychwytywanie CO2 i produkcja zielonego metanu (CH4) jako domknięcie obiegu zamkniętego w instalacji odzysku energii
  Józef Neterowicz, Eco Smart Partner

  VITULUS – nowy koncept technologiczny Leroux & Lotz dla ciepłownictwa w segmencie 10 MWth
  – synergia wieloletniego doświadczenia pioniera i doskonałości inżynieryjnej
  Xavier Forcet, LLT

  Wystąpienie partnera
  Przedstawiciel, SOLVAY

  Doświadczenie eksploatacyjne ITPOK Poznań
  Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia

  Wystąpienie partnera
  Przedstawiciel, UNISOFT

  Przygotowanie paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej na przykładzie rozwiązań firmy VECOPLAN
  Ireneusz Suszyna, Vecoplan

  Pierwsza międzynarodowa norma dot. systemu zbierania i przetwarzania danych (komputer emisyjny) oraz jej implementacja w systemie monitoringu emisji ABB
  Tomasz Augustyn, ABB

  Czas na pytania

  Przerwa na kawę

  SESJA IV

  ODZYSK ENERGII Z ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH I MEDYCZNYCH

  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

  Konsekwencje tzw. konkluzji BAT nie tylko dla ITPOK
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

  ONE HAND FRENCH SOLUTION – technologia spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych
  Armen GARIBIAN, ATI Industries, Emmanuel BRUNIAU, Maguin (firmy są reprezentowane przez EXP-PECO Conseil i Andrzeja Bednarza)

  Przetwarzanie niebezpiecznych odpadów po procesowych ze spalania odpadów komunalnych
  Henryk Siodmok, MO-BRUK

  Influencer marketing jako narzędzie edukacji o odpadach medycznych i ich termicznym unieszkodliwianiu
  Małgorzata Rdest, EMKA

  Zagospodarowanie energetyczne zużytych wyrobów medycznych – studium przypadku ZPZTPO
  Karina Szafranek-Braś, Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska

  Odpady medyczne oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania
  Damian Arabas, REMONDIS MEDISON

  Czas na pytania

  Zakończenie konferencji

  Czas na lunch

  DZIEŃ III

  24 LISTOPADA 2022 r. (CZWARTEK)

  WYJAZD TECHNICZNY

  Ul. Jabłoniowa 55, 80-175 Gdańsk

  ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W GDAŃSKU

   

  Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku
  to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Ciepło i energia elektryczna z odpadów są energią zieloną, ponieważ pozwalają na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie ograniczać emisję spalin do powietrza. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin skupionych wokół 3 instalacji komunalnych (dawniej RIPOK). Realizacja Projektu jest ostatnim, brakującym ogniwem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie pomorskim, umożliwiającym jego optymalizację. Uwzględniając koszty związane z obowiązkiem dostosowania instalacji do nowych wymogów BAT koszt instalacji wyniesie blisko 600 mln zł, z czego blisko 271 mln zł pokrywa bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostała kwota pochodzi z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Gdańska instalacja jest budowana i będzie eksploatowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm WEBUILD, Termomeccanica Ecologia i TIRU. W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie. Oddanie do użytkowania ZTPO planowane jest na koniec 2023 roku.

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  osiem + jedenaście =