24. Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI, ABRYS, Gdańsk

  1607
  Kiedy:
  2 wrzesień 2020 – 3 wrzesień 2020 całodniowy
  2020-09-02T00:00:00+02:00
  2020-09-04T00:00:00+02:00

  Szanowni Państwo,

  rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotknęły mieszkańców wielu polskich gmin, zwłaszcza w ostatnich tygodniach 2019 i na początku 2020 r. Także likwidacja regionów spowodowała, że odpady wędrują po Polsce – jadą tam, gdzie jest taniej, bo tańsze firmy wypierają te droższe.

  Na początku roku 2020 można było również zaobserwować opóźnienia w prawidłowym funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych. Dodatkowo sprawy dotyczące gospodarki odpadami przeszły spod nadzoru Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Klimatu (powstałego 15 listopada 2019 r.). Wszystkie te zmiany i zagadnienia stały się przyczyną do podjęcia dyskusji nad organizacją prawidłowego systemu gospodarki odpadami, któremu ciągłe zmiany nie służą.

  Każde kolejne zmiany w prawie odpadowym winne być wnikliwie analizowane pod względem ich wpływu na koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami oraz na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A według wszystkich podmiotów związanych z branżą gospodarki odpadami komunalnymi, wpływ na wysokość opłat za odpady mają złe przepisy dotyczące odbioru odpadów: kosztotwórcze regulacje obejmujące składowanie i magazynowanie odpadów, wadliwe przepisy dotyczące przetargów, itd. W marcu br. doszły do tego problemy związane z pandemią koronawirusa.

  O tych wszystkich problemach będziemy dyskutować podczas 24. konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbędzie się 2-3 września br. w Gdańsku. Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie, bo w najbliższym czasie Ministerstwo Klimatu zamierza przedstawić założenia nowej reformy odpadowej, m.in. powrócić do trzyletniego okresu magazynowania, liczenia recyklingu na starych zasadach, zamrożenia opłat marszałkowskich, zrównania cen dla mieszkańców i firm. Zamierza także na dwa lata znieść zakaz składowania frakcji kalorycznej, czyli – w praktyce – nienadających się do recyklingu resztek wyjeżdżających z sortowni. Każdego przedstawiciele branży gospodarki odpadami z pewnością żywo interesują szczegóły dotyczące tych propozycji.

  Konferencja organizowana przez Abrys będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

  Do zobaczenia we wrześniu w Gdańsku!

  Przewodnicząca Rady Programowej,
  dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

  Organizator

  Aktualizowane informacje o konferencji: https://kompleksowa.abrys.pl/

  WAŻNA INFORMACJA:

  W związku z obostrzeniami sanitarnymi pierwsze 90 zgłoszonych na konferencję osób będzie zasiadać na głównej sali konferencyjnej, natomiast pozostałe zgłoszone osoby będą miały miejsce w drugiej sali konferencyjnej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali głównej.

  Miło nam poinformować, iż udział w 24. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (wydziałów gospodarki komunalnej, ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

  Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz dostępny na stronie

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  Koszt udziału obejmuje:

  – uczestnictwo w wykładach online
  – komplet materiałów konferencyjnych
  i promocyjnych
  – koszty organizacyjne

  ZAREJESTRUJ SIĘ

  Koszt udziału obejmuje:

  – uczestnictwo w wykładach
  – komplet materiałów konferencyjnych
  i promocyjnych
  – udział w imprezach towarzyszących
  – wyżywienie w dniach 2-3 września
  – koszty organizacyjne

  UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  • STACJONARNIE – koszt 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)
  • ONLINE – koszt 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)

  W konferencji będzie można wziąć udział na dwa sposoby:

  PROGRAM KONFERENCJI

  SESJA 1
  Poziomy recyklingu 2020 – 2030
  Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

  10:00
  Otwarcie konferencji
  Wolumen odpadów na rynku oraz wahania cen za ich zagospodarowanie
  Robert Rosa, Abrys

  2 września 2020 r. (środa), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

  10:20
  Perspektywa wdrożenia poziomów recyklingu w krajach Unii Europejskiej
  Prelegent w trakcie potwierdzania

  10:40
  Plany Resortu Klimatu związane z gospodarką odpadami
  Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu**

  11:00
  Baza danych odpadowych sposobem na stabilność w gospodarce odpadami
  Przedstawiciel, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy**

  11:20
  Regulator Rynku Odpadowego jako rozwiązanie na problemy w gospodarce odpadami – wystąpienie online
  Paweł Ważniewski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  11:40 PRZERWA NA KAWĘ

  12:00
  PANEL DYSKUSYJNY
  Czy poziomy 50-65% są realne?
  Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

  Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

  13:00 LUNCH

  14:20
  Kary związane z niespełnienie wymaganych poziomów recyklingu – wystąpienie online
  Krzysztof Choromański, Związek Miast Polskich

  14:40
  Zmiany prawa a rola samorządu w systemie gospodarki odpadami
  Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

  14:00
  Temat w trakcie ustalania
  Przedstawiciel, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska**

  SESJA 2
  Ramy prawne i systemowe oraz ekonomia gospodarowania odpadami
  Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

  15:00
  Recykling w świetle wyzwań i zmieniających się uwarunkowań rynkowych – wystąpienie online
  Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

  15:20

  „Edukacja i selektywna zbiórka” – ważne elementy systemu odpadowego
  Olga Goitowska, Urząd Miejski w Gdańsku

  15:35
  Co dalej z tworzywami sztucznymi w świetle nowych inicjatyw legislacyjnych – wystąpienie online
  Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska

  15:45
  Wpływ zmian legislacyjnych na koszty gospodarki odpadami w różnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi
  Marcin Chełkowski, IVW/Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

  16:05
  Potencjał i możliwości rozwoju instalacji OZE biogazu składowiskowego
  Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy

  16:15
  Perspektywy domknięcia systemu gospodarki odpadami poprzez budowę spalarni odpadów
  dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ, Politechnika Łódzka

  16:35
  PYTANIA I DYSKUSJA

  17:00
  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

  20:00
  WIECZORNA KOLACJA W HOTELU

  SESJA 3
  Problemy i wyzwania gmin związane z gospodarką odpadami
  Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

  3 września 2020 r. (czwartek), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

  10:00
  CASE STUDY: Jedna gmina – wiele problemów dotyczących odpadów
  dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

  10:20
  Wystąpienie Partnera

  10:30
  Temat w trakcie ustalania
  Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

  10:40
  Nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała – obowiązki wynikające z definicji prawnej
  dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny, SMM Legal

  11:20 PRZERWA NA KAWĘ

  13:20
  PANEL DYSKUSYJNY
  Czy jest możliwe zbilansowanie systemu gospodarki odpadami bez drastycznych podwyżek opłat?
  Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

  Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

  14:20 LUNCH

  10:55
  Wystąpienie Partnera

  11:05
  Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie – jak poradzić sobie z jego utworzeniem? – wystąpienie online
  Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

  11:40
  Innowacyjny system segregacji odpadów zbieranych w zabudowie wielorodzinnej
  Adrianna Saganek, Urząd Miasta Ciechanów

  12:00
  Możliwości optymalizacji procesów sortowania odpadów z wykorzystaniem najnowszej generacji separatorów optycznych AUTOSORT, AUTOSORT SPEEDAIR, AUTOSORT CYBOT – wystąpienie online
  Michał Bula, TOMRA Sorting

  12:15
  Zamówienia in-house w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE
  dr Anna Banaszewska, ECO Legal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia

  12:30
  Efektywna rozszerzona odpowiedzialność producenta a efektywna gospodarka odpadami opakowaniowymi
  Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

  13:00
  Nowelizacja u.c.p.g. oraz zmiany w prawodawstwie – wpływ na działanie zakładów
  Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

  12:40
  Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
  Andrzej Sobolak, Olga Goitowska, Unia Metropolii Polskich

  15:40
  Zastosowanie sztucznej inteligencji w sortowaniu odpadów rozwiązaniem w czasach zagrożenia oraz inne, innowacyjne technologie od Agrex-Eco
  Krzysztof Gorzkowski, AGREX-ECO

  15:20
  Jak COVID-19 wpłynął na gospodarkę odpadami w dużej aglomeracji
  Katarzyna Kruszka-Pytlik, Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  SESJA 4
  Gospodarka odpadami w czasach COVID-19
  Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

  15:50
  Wpływ COVID-19 na działalność zakładów gospodarki odpadami – wystąpienie online
  Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

  16:20
  Doświadczenia i rozwiązania wynikające z pracy instalacji w szczególnych warunkach
  Waldemar Szygenda, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Toniszewie

  16:40
  PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

  17:00
  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

  16:10
  Wystąpienie Partnera

  PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

  *organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
  **wystąpienie w trakcie potwierdzania

  ZAREJESTRUJ SIĘ

  Miejsce konferencji:

  NOVOTEL GDAŃSK MARINA

  ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk

  Patronat honorowy

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ