Patronat PIGO: X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2022, Zarząd Targów Warszawskich S.A., Warszawa

  120

  X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2022

  Termin: 30 czerwca 2022 r.

  Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Airport

  FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO, organizowane od 2011 roku, z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

  Forum co roku podejmuje najbardziej aktualne tematy w branży – tak by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi i pozyskania wiedzy.

  Dodatkowo doskonałą możliwość  networkingu  i  pozyskania  nowych  kontaktów  biznesowych  stwarza wystawa,  na  której  nowoczesne  produkty,  maszyny,  technologie  i  innowacyjne rozwiązania   do   zastosowania   w   gospodarce   odpadami   prezentują   polskie i  zagraniczne  firmy  działające  bezpośrednio  i  pośrednio  w  branży  gospodarki odpadowej.

  W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 200 osób w tym: wysokiej rangi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk  przemysłowych  i  biznesowych,  instytucji  publicznych,  instytutów  badawczo-naukowych,  firm  odbierającym  odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

  WYSTAWA

  Na stoiskach usytuowanych w pobliżu sal konferencyjnych swoje  nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadami prezentują polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w branży gospodarki odpadowej. Do udziału w wystawie zapraszamy firmy prezentujące produkty i rozwiązania z następujących obszarów tematycznych.

   

  PATRONATY

  O tym jak ważną dla środowiska gospodarki odpadami jest organizowane od 9 lat Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO świadczą liczne patronaty honorowe  i współpraca z czołowymi organizacjami branżowymi.

  Patronat honorowy nad kolejnymi edycjami SOSEXPO przyjmowały m.in.: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Prezydent m.st. Warszawy, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Pracodawcy RP oraz Przedsiebiorcy.pl a patronat branżowy: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz NOT.

  Więcej informacji i rejestracja: https://sosexpo.ztw.pl/

   

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *