Wyzwania w implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemów kaucyjnych, Polska Izba Ekologii, Katowice.

  171

  WspółorganizatorPolitechnika Częstochowska.

  Partnerem wydarzenia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Cel konferencji: Tworzony przez ostatnie lata w Polsce system gospodarowania odpadami cechuje się w dalszym ciągu wieloma niedoskonałościami. Istnieje więc konieczność stałego udoskonalania istniejącego systemu i dokonywania w nim zmian. Służą temu też między innymi wprowadzane nowe rozwiązania legislacyjne, korygowane mechanizmy ekonomiczne.
  Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania, w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do recyklingu lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych. Planowana konferencja będzie kolejnym głosem, potrzebnym w debacie nad poprawnie zaplanowanym systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

  Polska Izba Ekologii adresuje konferencję i upowszechnianie nabytej wiedzy do:

  • członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów;
  • przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  PROGRAM KONFERENCJI*


  Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

  Sesja I

  1. Rozszerzona odpowiedzialność producentów – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.;
  2. Zmiany w sprawozdawczości produktowej sporządzanej w BDO wynikające z ustawy z dnia 14  kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – dr hab. inż. Krystian Szczepański, prof. IOŚ-PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego;
  3. Najnowsze propozycje w kontekście ROP – Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
  4. Kto? Jak? Kiedy? Tworzenie systemu kaucyjnego w Polsce – Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA;

  Sesja II

  1. Wpływ systemu kaucyjnego na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – Maciej Kiełbus, ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.
  2. Dziesięć złotych zasad ekoprojektowania – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz., Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;
  3. Tsunami legislacyjne zmian w zakresie opakowań plastikowych – jak przygotować się na zmianę? – Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego;
  4. System kaucyjny w Europie – Joanna Kądziołka, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero-Waste.

  *Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie

  Szczegóły: https://www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych/


  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ