wtorek, Czerwiec 27, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


cze
29
czw
2017
PRAWNA PROBLEMATYKA GOSPODARKI ODPADAMI W PRAWIE UE I POLSKIM – Warszawa, Centrum Promocji Informatyki
cze 29 całodniowy
PRAWNA PROBLEMATYKA GOSPODARKI ODPADAMI W PRAWIE UE I POLSKIM - Warszawa, Centrum Promocji Informatyki

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów, które zajmują się odpadami, podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) oraz pracowników organów administracji publicznej wykonujących zadania w tej dziedzinie. jak i urzędników. Praktyczne rozwiązania pojawiających się problemów prawnych będą również pomocne sędziom, adwokatom i radcom prawnym uczestniczącym w postępowaniach sądowych dla prawników, pracowników administracji oraz dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki odpadami w prawie UE i polskim.

Szkolenie prowadzi: dr Mariusz Baran – doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. „Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich”. Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa europejskiego oraz prawa ochrony środowiska. Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program szkolenia (10:00 – 16:00)

 • Blok: System prawny gospodarki odpadami:
  • Prawne podstawy gospodarki odpadami w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.
  • Pojęcie i rodzaje ‘odpadów’.
  • Podstawowe zasady gospodarki odpadami (w zakresie unikania powstania odpadów, powtórnego wykorzystywania odpadów, usuwania odpadów).
 • Blok: Obowiązki prawne w zakresie gospodarki odpadami (wytwórców i posiadaczy odpadów oraz władzy publicznej):
  • Planowanie gospodarki odpadami.
  • Reglamentacja gospodarki odpadami.
  • Kontrola i nadzór nad gospodarką odpadami.
 • Blok: Wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu gospodarki odpadami:
  • Opakowania i odpady opakowaniowe.
  • Wraki samochodowe.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czytaj więcej: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/goueip/index.php