niedziela, 25 lipca, 2021

Spółka z Grupy Orlen - Orlen Południe wraz z PGNiG złożyła do UOKiK wniosek o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci...

Trwają prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku. Nowa inwestycja będzie największą i...

Wielkopolskie Centrum Recyklingu inwestuje 100 milionów 28 maja 2021 roku na długo zapisze się w historii ZGO Sp. z...

Polska jest jednym z krajów najmniej wydających na gospodarkę odpadami. MKiŚ szacuje potrzeby inwestycyjne do 2034 na ponad 26 mld zł. W...

Czy Tarnów straci ogromną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Chodzi o 145 milionów złotych. Obawia się tego część...
video

Karat Recykling S.A. działa na pol­skim rynku od 2003 roku, poma­ga­jąc chro­nić śro­do­wi­sko natu­ralne przez roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z odpa­dami. Spółka zajmuje...

Prezydent miasta wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych (CROK), które ma powstać przy ul. Igołomskiej. Teraz przyszedł czas...

Partnerstwo publiczno-prywatne może być bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym samorządom prowadzić efektywną gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzięki temu możemy zapewnić efektywne gospodarowanie odpadami tworząc...

W komentarzu na swoim fejsbukowym profilu burmistrz Chrzanowa obiecał jednemu z mieszkańców, że w Balinie przestanie śmierdzieć. Ma się tak stać za...