Na przełomie marca i kwietnia w Porcie Czystej Energii ruszą gorące rozruchy poprzedzające oddanie instalacji do pełnej eksploatacji. Ta nowoczesna spalarnia śmieci...

Ciech Soda Polska chce zmodernizować kocioł węglowy w fabryce w Inowrocławiu, tak aby umożliwić pozyskiwanie energii ze spalania biomasy. Spółka rozpoczęła poszukiwania...

Radpec rusza z projektem budowy bloku kogeneracyjnego, który pozwoli spalać paliwo alternatywne. W tym przypadku będą to wstępnie przetworzone odpady. To krok...
video

Prezentujemy nowe źródło w liczbach. Obiekt rocznie: ✅ ponownie wykorzysta 100 000 ton odpadów komunalnych; ✅ pokryje 35 procent zapotrzebowania miasta na...

Rozbudowę kompostowni, instalacji recyklingu tworzyw sztucznych oraz węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w zakładzie MZO w Starych Lipinach, w gminie Wołomin umożliwi dofinansowanie...

Nie ma przeszkód do budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Taką decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Utrzymało w mocy stanowisko prezydenta miasta Andrzeja Sitnika.

18 stycznia 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję wójta Wiszni Małej o odmowie wydania zgody środowiskowej dla planowanej spalarni...

Łącznie 83,8 mln zł dotacji i pożyczek trafi do spółki Mo-BRUK z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę linii termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych...

Grupa Eneris Surowce przejęła 100% udziałów w spółce Grabplast Sp. z o. o. zlokalizowanej w Grabowie, w północnej Polsce.  Instalacja została uruchomiona w połowie...

Budowa spalarni odpadów w Groszowicach, która ma się nazywać Centrum Zielonej Transformacji, wciąż budzi kontrowersje i sprzeciw części mieszkańców i organizacji społecznych....