poniedziałek, 30 stycznia, 2023

Miasto Gdańsk otrzymało dofinansowanie krajowe w formie pożyczki i dotacji na łączną kwotę 7,1 mln zł na budowę dwóch kolejnych sorterowni zlokalizowanych...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Polsce złożono aż 39 wniosków o dofinansowanie budowy spalarni odpadów komunalnych. Jeśli...

Kosztem co najmniej 37 mln zł spółka Eco-World Plastics Recycling zbuduje w powiecie myszkowskim (Śląskie) nowy zakład recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw...

Centrum GOZ to kolejny realizowany przez nas element transformacji regionu bełchatowskiego. W zeszłym roku otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla...

Sporo kontrowersji powstało wokół budowy spalarni odpadów w Ostrowie Wielkopolskim na terenie po Fabryce Wagon. Mieszkańcy wspierani przez radnego Jakuba Paducha wyrażali...

Zakład Gospodarki Odpadami stara się o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów...

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów mają wysoką rentowność. Jednak w Polsce wciąż jest ich niewiele. Wkrótce jednak mapa powinna się zapełnić kolejnymi...

Inwestycja ma przynieść oszczędności i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne miasta. Po latach dyskusji, planów i przygotowań podpisana została umowa na finansowanie budowy Instalacji...

Blisko 87 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW pozwoli wybudować w Kraśniku zakład odzysku energii z procesu - termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów...

Trwający od dwóch lat przetarg na elektrociepłownię opalaną odpadami, którą Veolia chce wybudować w Łodzi, wkrótce może zostać rozstrzygnięty. Jeśli francuski koncern...