Portal branżowy “GOSPODARKA ODPADAMI – odpady.net.pl” działa od 2001 roku i informuje o ważnych wydarzeniach, pracach legislacyjnych, konferencjach i targach. Odpady.net.pl jest medium umożliwiającym wymianę informacji i doświadczeń specjalistom i praktykom prowadzącym działalność w tej branży oraz upowszechnianie dobrych praktyk w działalności gospodarczej. Promujemy nowoczesne, proekologiczne rozwiązania technologiczne, inwestycje i działania edukacyjne służące środowisku i wykorzystaniu odpadów jako surowca i źródła energii.

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu portalu specjalistów, ekspertów, samorządowców, przedsiębiorców jak również studentów kształcących się w zakresie ochrony środowiska.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie ofert na adres: redakcja@idf.pl

Dane kontaktowe

Debiut Plus Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 200/202
93-231 Łodź
NIP: 728-23-79-088
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Dział rozliczeń i księgowości:

  • zamawianie usług płatności
  • faktury
  • wznawianie dostępu
  • salda
  • informacje na temat dostępu do serwisu
  • faxy (oświadczenia i potwierdzenia wpłat)

tel.: 509-948-506
email: rozliczenia@idf.pl

Dział techniczny:

  • problemy z dostępem do serwisu
  • problemy z hasłami
  • błędy na stronach i wszelkie problemy techniczne
  • uwagi na temat działania serwisu

e-mail: techniczny@idf.pl

Reklama

Portal “Gospodarka odpadami – odpady.net.pl” oferuje zarówno reklamę banerową, artykuły promocyjne oraz teksty sponsorowane.
Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.
Materiały promocyjne kampanii ekologicznych i stowarzyszeń non-profit publikowane są bezpłatnie.
Wyślij zapytanie: redakcja@idf.pl

Prawa autorskie

Branżowy portal “Gospodarka odpadami – odpady.net.pl” działa w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte zwyczaje edytorskie.
W naszych działaniach opieramy się i w pełni respektujemy przepisy prawa, w szczególności art. 25 prawa autorskiego, zgodnie z treścią którego pierwotne prawa majątkowe do utworów przysługują twórcy – autorowi.
W związku z otwartym charakterem serwisu i możliwością swobodnego zamieszczania tekstów przez użytkowników, prosimy o kontakt wszystkich, których prawa mogły zostać naruszone w związku z publikacją tekstów ich autorstwa.
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów.

Najnowsze wpisy:

video

Eko bez kantów - ekologia, odpady, opakowania, gospodarka obiegu zamkniętego. Szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest ekologiczne. Zapraszamy! 34...