niedziela, 29 maja, 2022

10 maja br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Forum Dialogu dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta – od założeń do projektu z udziałem...

Według raportu przygotowanego przez organizacje pozarządowe Last Beach Cleanup oraz Beyond Plastics w Stanach Zjednoczonych odsetek recyklingu plastikowych odpadów wynosi… od 5...

Warszawa, 12 maja 2022 r.  Stanowisko ZPP ws. systemu kaucyjnego w Polsce System kaucyjny jest formą...
video

Od oficjalnego wyjścia Poznania ze Związku Międzygminnego minęło już kilka miesięcy. Z końcem czerwca ważność tracą umowy na...

Złożone przez m. st. Warszawa zamówienie z wolnej ręki w tzw. trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych z dziewięciu dzielnic wzbudziło w...

Resort środowiska pracuje nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci”, czego skutkiem powinno być zmniejszenie ilości odpadów i obniżenie kosztów systemu – poinformował...

Pomysł wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych na uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów był już analizowany i obecnie nie jest planowane...

Pilnie potrzebujemy systemowych rozwiązań w zakresie finansowania systemu gospodarki odpadami w związku z napływem uchodźców z Ukrainy – zaapelował w środę Leszek...

Istota niniejszej publikacji sprowadza się do rozważenia, czy w każdy wypadku przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i...

Wdrażanie dyrektywy odpadowej już jest spóźnione o rok, recykling w Polsce nie dość, że kuleje, to wymaga inwestycji i zmiany tempa pracy...