Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy północno-wschodniej w ramach Grupy TOMRA | komentarz dot. wysokości kaucji w Polsce
video

Jest coraz lepiej ale do liderów jeszcze daleka droga. Kraje skandynawskie składują zaledwie kilka procent wytwarzanych śmieci. My wciąż kilkadziesiąt. W NFOŚiGW...
video

Eko bez kantów - podcast o odpadach, ekologii, środowisku, z którego dowiesz się nie tylko co i gdzie wyrzucić, ale dlaczego tak...

24 LISTOPADA 2023 10:24 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi...

Branża recyklingu w Polsce działa w tej chwili na granicy bankructwa. Ponad 70 proc. recyklerów musiało zmniejszyć w tym roku swoje moce przerobowe, a 30 proc. już musiało zlikwidować...

Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaaprobowali projekt nowych przepisów opakowaniowych – Packaging and Packaging Waste...

PreZero podczas PRECOP 28 wskazało na konieczność holistycznego spojrzenia na gospodarkę odpadami. W dniach 5-6 października miała miejsce...
video

Gościem Jakuba Pawłowskiego jest Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Rozmowa dotyczy gorącego tematu, którym bez wątpienia w ostatnich...
video

Czy wiecie, że @miastostolecznewarszawa realizuje największą inwestycję komunalną w Polsce? To rozbudowa spalarni odpadów na Targówku. Olbrzymi projekt, dzięki któremu ograniczymy ilość...

Podczas XVI edycji Plastics Industry Meeting, spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska...