My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

czwartek, 28 października, 2021

15.10.2021 W ubiegłym tygodniu Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozesłał do Polskich Posłów i Senatorów pismo ws. planowanych nowych regulacji prawnych w...

Wydajność, wygoda, odpowiedzialność producenta i integralność systemu – to najważniejsze elementy efektywnego systemu kaucyjnego. Zastosowanie tych elementów pozwala rozwiązać globalne problemy z...

Osiem działających w Polsce spalarni przetwarza łącznie ok. 1,1 mln ton odpadów komunalnych rocznie, produkując przy tym energię elektryczną i cieplną. Dzięki...

- Proponujemy realną odpowiedzialność producentów i realne efekty, ale pod wnikliwą kontrolą administracji publicznej - uważa Krzysztof Baczyński, prezes, Związek Pracodawców EKO-PAK....

Trwają prace legislacyjne nad implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych  wchodzących w skład tzw. pakietu odpadowego. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska...

Przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania, które...

Trwają prace nad ustawą, która ma wprowadzić w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producentów za odpady opakowaniowe (ROP). Zdaniem biznesu przygotowane przepisy zostały źle...

Przedstawiony na początku sierpnia br. projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) budzi wiele kontrowersji, na co zwracały uwagę stanowiska licznych organizacji,...

16.09.2021 sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi...

Zwiększenie finansowania procesu odzysku i recyklingu odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach stanowi zapowiedź normalizacji krajowych procesów sortowania i recyklingu, zgodnie europejskim...