czwartek, 8 czerwca, 2023

W związku z ponownymi zapowiedziami rozpoczęcia prac legislacyjnych nad powołaniem rządowegoregulatora opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wzór „Wód Polskich”, Zarząd ZwiązkuMiast...

- Polska stała się dziś największym importerem śmieci w Europie - powiedział w poniedziałek Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Tarnobrzegu. Tyle że dane...

Z opóźnieniem powstają przepisy wymagane unijnymi regulacjami, nie ma sprawnego systemu czy też odpowiednich warunków umożliwiających monitorowanie rynku gospodarowania odpadami komunalnymi i...

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody czy zachwianie różnorodności biologicznej. To tylko niektóre problemy, z jakimi boryka się nasza planeta. Jednak każdy...

Właściciel działki odpowiada za usunięcie nielegalnie składowanych na niej odpadów tylko wtedy, gdy nie uda się ustalić ich posiadacza; postępowanie nie może...

Wyzwania związane z tworzeniem systemu kaucyjnego w Polsce i domykaniem obiegu zasobów znalazły się w centrum zainteresowania ekspertów podczas spotkania okrągłego stołu...

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu negatywnie zaopiniowała projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028. Samorządowcy wytknęli mu m.in. brak szczegółów dotyczących ROP i...

2023 rok jest przełomowy dla branży recyklingu w Polsce. Jak czynniki zewnętrzne wpłyną na plany AKPOL i cele wyznaczone na bieżący rok?...

Przez ostatnie pięć lat w Polsce płonęło ponad 750 miejsc gromadzenia odpadów. Co było przyczyną pożarów i czy można było im zapobiec?...

Spalarnie odpadów są ewidentną szansą na obniżenie kosztów energii cieplnej. A emisja zanieczyszczeń ze spalarni jest kilkakrotnie niższa niż emisja spalenia węgla...