niedziela, 25 lipca, 2021

Zarząd ZMP podjął to stanowisko w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podtrzymuje, że...

Już w kwietniu media informowały, że Rafał Trzaskowski włączył do zarządu MPO Gawlika. W relacjach medialnych był on nawet typowany jako „pewniak”...

8 lipca 2021 r. na plenarnym posiedzeniu Sejm rozpatrzył poprawki zaproponowane przez komisje i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości...

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 lipca 2021 r., poinformował o pierwszych zgłoszeniach podejrzeń przestępstw...

W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie przedstawicieli samorządów z Jackiem Ozdobą, wiceministrem klimatu i środowiska, w sprawie nowelizacji tzw. ustawy czystościowej....
video

Videorelacja z Posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami. Warszawa, w dniu 25 czerwca 2021 r., w Biuro Rzecznika Małych i...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...

Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego dostosowania prawodawstwa krajowego do zmian zawartych w dyrektywie UE 2018/851, zmieniającej dyrektywę w sprawie odpadów, poinformowała...

Cykl spotkań w sprawie wypracowania najlepszego modelu nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta rozpoczyna Ministerstwo Klimatu i Środowiska kierowane przez ministra Michała Kurtykę....
video

14.05.2021 r. Zespół Roboczy ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zajmował się następującymi zagadnieniami:1. Zwolnienie z posiadania...