My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

czwartek, 28 października, 2021

6.10.2021 Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami rozpatrywała na swym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych...

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie...

Przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania, które...

W dniu 16 września 2021 r. zamknięta została transakcja zakupu przez PreZero Warszawa z Grupy Schwarz od funduszu Marguerite 50% udziałów w...

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi....

16.09.2021 sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi...

31 sierpnia 2021 r. w Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji w sprawie współpracy...
video

27.08.2021 r. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami oraz Zespołu...
video

Chciałbym, żebyśmy funkcjonowali tak, żeby nie było czego spalać. – powiedział mecenas Maciej Kiełbus, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, ekspert Związku Miast...

Operatorem systemu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór sprawować będą Instytut Ochrony Środowiska i minister klimatu. Ten drugi określi...