Trwają prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku. Nowa inwestycja będzie największą i najefektywniejszą instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych („ITPO”) w Polsce! Realizacja w oparciu o najlepsze dostępne technologie, troska o mieszkańców, środowisko i estetyka obietku – rozbudowany ZUSOK nie tylko usprawni stołeczną gospodarkę odpadami, ale stanie się również centrum nowoczesnego podejścia do ekologii!

Na terenie ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 2 trwają niezbędne prace przygotowawcze przed rozbudową ITPO na Targówku. Zakończył się montaż prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe. Zamontowana konstrukcja składa się z 8 olbrzymich słupów (o wadze 9,2 ton każdy). Równolegle prowadzone są prace nad rozbiórką i przeniesieniem chłodni wentylatorowych z obecnego ZUSOKU. W ciągu najbliższych dni wykonane zostaną podłączenia mechaniczne i elektryczne. Do tej pory zorganizowano również i uruchomiono drogi dojazdowe na teren budowy.

Przeniesione chłodnie wentylatorowe

Rozbudowywana w ramach istniejącego ZUSOK instalacja będzie wydajna i w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych pochodzących z warszawskich gospodarstw domowych. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (ang. „Best available technology”, czyli „Najlepsze dostępne techniki”). Te zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz wysokie standardy środowiskowe wykluczają możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko i mieszkańców.

Po rozbudowie Zakład na Targówku dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Jednocześnie zmodernizowana ITPO będzie działać w kogeneracji, co oznacza, że przekształci odpady w prąd i ciepło, które trafią do kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie. Wytworzone zostanie 200 tys. MWh energii cieplnej/rok, a także 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok. Wszystko to finalnie sprzyjać będzie portfelom mieszkańców stolicy. Rozbudowa ZUSOK pozwoli ustabilizować  ceny zagospodarowania odpadów w Warszawie.

Obiekt na Targówku będzie też pełnić funkcje rekreacyjne oraz edukacyjne. Na jego terenie znajdzie się ścieżka edukacyjna, zielone dachy wspomogą retencję wód opadowych, a transparentne elementy elewacji budynku dadzą po zmroku wyjątkowy efekt iluminacji.

Prace rozbiórkowe na terenie ZUSOK

Zakończenie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej 2 w Warszawie zaplanowane jest na przełom lat 2023 oraz 2024. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest koreańska firma POSCO Engineering & Co. Ltd, która ma ogromne doświadczenie w realizacji obiektów komunalnych na całym świecie.

O Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego, należącą do Miasta Stołecznego Warszawy. Oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. W zasobach firmy znajdują się 3 bazy magazynowo-transportowe na Woli, Targówku oraz w Ursusie, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Spółka obsługuje łącznie ponad 26 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnia ponad 70 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie 122 nowoczesne, bezpylne śmieciarki, które spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykonują średnio 180 tras. Każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji, celem dalszego zagospodarowania.

UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *