Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

139

To jeden z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie obiektów tego typu. – Nowa instalacja zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur – zwracał uwagę prezydent Piotr Grzymowicz. – Przyczyni się również do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie energii i ochrony środowiska. Jedną z ostatnich wymiernych korzyści uruchomienia instalacji przy ul. Bublewicza jest 12-procentowy spadek cen za odbiór śmieci od mieszkańców Olsztyna. Rok oddania do użytku: 2024 r. (koszt 895,7 mln zł).

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ