Odpady Promieniotwórcze w Polsce – stan obecny i plany

258

14 listopada 2023 r. w resorcie klimatu i środowiska odbyła się konferencja „Odpady Promieniotwórcze w Polsce – stan obecny i plany”, podczas której dyskutowano na temat teraźniejszości i przyszłości postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Plan konferencji: • Nowe składowisko odpadów nisko- i średnioaktywnych – aspekty formalno-prawne (MKiŚ) – Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska • Historia bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Polsce (ZUOP) – Aneta Korczyc, Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych • Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych w Polsce (ZUOP) – Jakub Żebrowski, Inspektor Ochrony Radiologicznej, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych • Bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi w KSOP w Różanie (ZUOP) – Dorota Miernicka, Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych • Bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi – wymagania prawne (PAA) – Barbara Zielińska Naczelnik Wydziału Lokalizacji i Odpadów Promieniotwórczych Państwowej Agencji Atomistyki • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla planów i programów, w tym w kontekście transgranicznym (GDOŚ) – Joanna Przybyś, Naczelnik Wydziału ds. Transgranicznych i Strategicznych Oceny Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska • Prace państwowej służby geologicznej wspierające gospodarkę odpadami promieniotwórczymi (PIG-PIB) – Edyta Majer, Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Odpady promieniotwórcze pochodzą z: •przemysłu •medycyny • nauki • energetyki jądrowej (po jej uruchomieniu). W Polsce powstanie nowe składowisko odpadów promieniotwórczych: https://www.gov.pl/web/klimat/w-polsc… Szczegółowe informacje dla gmin zainteresowanych udziałem w projekcie budowy składowiska znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-sk… Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji Leksykon EJ polsko-angielską bazę pojęć energetyki jądrowej z wyjaśnieniami. App Store: https://apps.apple.com/pl/app/leksyko…

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ