Konferencja Naukowa “Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

177

Przedstawiciele biznesu, samorządów, uczelni wyższych i jednostek badawczych z całego kraju uczestniczyli 21 lutego 2024 r. w Lublinie w konferencji „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – już nie wybór, a konieczność”. Organizatorem wydarzenia był Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Koordynator Lubelskiego Klastra Obiegu Zamkniętego.

Gospodarka obiegu zamkniętego, która obok inwestowania w odnawialne źródła energii, staje się podstawą do rozwoju i przyszłością innowacyjnych gospodarek, stanowi ogromną szansę dla biznesu – z korzyścią dla środowiska. To dla przedsiębiorstw m.in. nowe możliwości rozwijania zaplecza technologicznego, poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz budowania kompetencji i przewag konkurencyjnych. 


Konferencję cechowała duża doza praktyki, w tym omawianie pionierskich projektów GOZ, wdrożonych przez Organizatorów. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas wystąpień było wykorzystanie łupka przywęglowego z LW „Bogdanka” S.A. do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i nawozów, co jest przykładem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ograniczenia ilości odpadów górniczych. Punktem kulminacyjnym tej części konferencji było uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” a firmą Taylor Sp. z o.o. w zakresie wykorzystania odpadów górniczych z Bogdanki do produkcji bio-nawozów. Współpraca ta wydatnie przyczyni się do oczyszczenia środowiska i generowania dodatkowych przychodów finansowych dla kopalni. Według założeń współpracy firma Taylor odbierać będzie z kopalni 100 tysięcy ton łupka rocznie.

Cieszę się, że o GOZ rozmawia się dziś na Lubelszczyźnie w tak licznym gronie. Jednym z filarów nowej Strategii Bogdanki – opartej na zrównoważonym rozwoju – są projekty z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Podpisana dziś umowa jest dowodem na konkretne działania Bogdanki. Inicjatywa związana ze spółką Taylor pokazuje, że odpady gromadzone na hałdzie nie muszą tam leżeć. Można je wykorzystać do produkcji nawozów lub w przemyśle budowlanym i ceramicznym. Tego typu działania, jak sprzedaż łupka, pozwalają zarobić realne pieniądze, które będziemy reinwestować.

– skomentował prezes Kasjan Wyligała. 


W trakcie paneli dyskusyjnych poruszano także tematy związane z innowacyjnymi technologiami, w tym biogazowniami, które stanowią ważny element transformacji energetycznej. Omówiono również wykorzystanie popiołów lotnych jako surowca w przemyśle budowlanym, co może przyczynić się do zmniejszenia odpadów i zwiększenia efektywności produkcji w budownictwie. Zaprezentowano także idee zero waste w projektowaniu wnętrz. Według prelegentów to krok w stronę bardziej zrównoważonej działalności, gdzie minimalizuje się generację odpadów i promuje się ponowne wykorzystanie materiałów.

Wiemy chyba wszyscy, że Bogdanka to motor napędowy Lubelszczyzny i że nasza Spółka to filar bezpieczeństwa energetycznego. Ale Bogdanka to także bardzo dobry sąsiad, który z troską dba o swoje otoczenie. Spółka podpisała w ubiegłym roku wyjątkową w skali kraju umowę o współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym. W kopalni prężnie działa Rada Naukowa ds. Ochrony Środowiska. Co chwila powstają tu nowe projekty edukacyjne. Bogdanka udowadnia więc od wielu lat, że potrafi konkretnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza Spółka chce być przykładem dla innych spółek górniczych, jak wzorcowo przejść proces transformacji od producenta węgla energetycznego do firmy, której silnym filarem staną się właśnie rozwiązania GOZ oraz odnawialne źródła energii. Nasza pilotażowa farma fotowoltaiczna działa już od ubiegłego roku, w planie mamy uruchomienie kolejnych, których łączna moc wyniesie docelowo 500 MW. Rozwijamy projekty multisurowcowe, co potwierdza też choćby ubiegłoroczna umowa o współpracy z KGHM Polska Miedź

– powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka S.A.


Partnerami konferencji byli: Województwo Lubelskie, Politechnika Lubelska, Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, PGE Dystrybucja, Zakłady Azotowe Puławy, Polskie Towarzystwo Gospodarcze i Lubelski Klub Biznesu.


Lubelski Klaster Obiegu Zamkniętego został utworzony w maju 2023 roku. Wśród celów Klastra znalazły się zagospodarowanie istniejących strumieni odpadowych do wytworzenia innych produktów w tym energii i paliw, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój działalności badawczo rozwojowej. i atrakcyjności inwestycyjnej w regionie i działania edukacyjno-szkoleniowe, podnoszące świadomość i rozwijające kompetencje. Podmioty które widzą szansę rozwoju w przystąpieniu do Klastra GOZ mogą to zrobić poprzez kontakt ze Spółką.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ