Fot. mos.gov.pl

Dyplomacja klimatyczna i gospodarka odpadami to tematy, które minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Sławomir Mazurek m.in. poruszali w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jednym z tematów, który poruszali podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, była gospodarka odpadami. W dyskusji panelowej „Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań?” wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poruszał kwestie spełniania przez Polskę wymogów unijnego pakietu odpadowego, osiągania wymaganych poziomów recyklingu i zmian, które resort środowiska wprowadza w zakresie gospodarki odpadami.

„Polska osiąga wymagane obecnie poziomy zbierania, odzysku i recyklingu przewidziane prawem UE dla różnych grup odpadów, w tym i dla odpadów opakowaniowych” – mówił wiceminister Mazurek.

„Uzyskanie wzrastających w kolejnych latach poziomów recyklingu będzie wymagało jednak poprawy jakości zbieranych odpadów opakowaniowych, w szczególności powstających w gospodarstwach domowych” – podkreślał wiceminister środowiska.

Wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił rolę, jaką w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych odgrywają gminy i zapowiedział, że w jej wypełnianiu mogą liczyć na wsparcie legislacyjne resortu środowiska.

„Obecnie trwa w Polsce wdrażanie przez gminy standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projektowane są kolejne zmiany prawne wspierające przyjęcie tych standardów” – mówił wiceminister Mazurek.

„Stale rozwijamy systemy zagospodarowania odpadów jednocześnie eliminując wszelkie nieprawidłowości. W szczególności konieczne będą zmiany w obowiązujących w Polsce zasadach rozszerzonej odpowiedzialności producenta” – zapowiedział wiceminister środowiska.

Źródło: na podstawie: mos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *