Zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku

  29306

  W 2019 roku jest kilka dat, które każdy przedsiębiorca wytwarzający lub gospodarujący odpadami powinien znać. To daty wejścia w życie nowych regulacji prawnych, których w nadchodzących miesiącach nie zabraknie. Co, kiedy i kogo obowiązuje?  

  Najważniejsze zmiany związane z gospodarką odpadami wynikają z uchwalonej we wrześniu 2018 roku, nowelizacji ustawy o odpadach. Firmom zostało już tylko kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, a już wiadomo, że to nie koniec nowości. Planowane są bowiem kolejne zmiany ogólne oraz co istotne – wdrożenie przepisów szczegółowych opisujących wytyczne do ogólnych wymagań określonych w ustawie o odpadach.

  W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów – w innym wypadku grożą im sankcje.

  Do najważniejszych zmian należą*:

  • Nowe przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów (termin wdrożenia do 05.03.2019), choć ze względu na brak przepisów szczegółowych termin ten prawdopodobnie zostanie wydłużony
  • Nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów (termin wdrożenia do 22.08.2019)
  • Obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (termin wdrożenia do 05.09.2019)

  – Ten okres przejściowy warto wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się do nowych wymogów. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się obszarom działalności przedsiębiorstwa i wyznaczyć te, które wymagają modyfikacji. Z naszych obserwacji wynika, że większość wytwórców odpadów coraz lepiej orientuje się w planowanych zmianach, pomimo, że pewne obowiązki stanowią dla nich zupełną nowość. Opierając się na doświadczeniu, staramy się pomagać przedsiębiorcom we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań. – komentuje Anna Wójcik-Przybył, kierownik Zespołu Raportowania Środowiskowego w Stena Recycling.

  To nie koniec zmian

  W styczniu 2019 roku przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jeśli wejdą w życie nałożą na przedsiębiorców kolejne obowiązki.

  Zmiana odpowiedzialności

  Ustawodawca planuje dodać ust 3a do art. 27 Ustawy o odpadach, który stanowi rozszerzenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z tym zapisem wytwórca odpadów będzie odpowiedzialny za odpady niebezpieczne do samego końca (do momentu odzysku tych odpadów). Przedsiębiorstwa wytwarzające odpady niebezpieczne nie będą więc zwolnione z mocy prawa z odpowiedzialności, gdy taki odpad przekażą firmom odbierającym odpady.

  – To znacząca zmiana z perspektywy rynku gospodarowania odpadami, nakładająca współodpowiedzialność i zakładająca potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wytwarzającym odpady niebezpieczne a firmą je odbierającą. Istotna jest też stała kontrola i transparentność w całym procesie. – komentuje Anna Wójcik-Przybył, Stena Recycling.

  Ważny rok dla BDO

  W tym roku, wszystkie firmy biorące udział w systemie gospodarowania odpadami muszą przygotować się do jego cyfryzacji. W związku z wdrożeniem Bazy Danych o Odpadach w ciągu najbliższych 12 miesięcy powinniśmy  być gotowi do prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru i sprawozdawczości wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zatem wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów następować będzie na bieżąco poprzez ten system.

  W planach jest zapewnienie dostępu do danych z zasobów BDO dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organów nadzoru górniczego celem przeprowadzenia czynności kontrolnych (np. kontroli transportu odpadów).

  Transport odpadów na nowych zasadach

  Nie jest zaskoczeniem zmiana regulacji przewozu odpadów niebezpiecznych (ADR), która zgodnie z zasadą, wprowadzana jest w każdym roku nieparzystym. Podobnie jak w latach poprzednich, do końca czerwca przedsiębiorców obowiązują okresy przejściowe. W Polsce nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu stosownego oświadczenia rządowego.

  – Jedną z największą zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w tym także odpadów, jest zwiększenie roli doradcy ds. bezpieczeństwa. Nowa wersja regulacji nakłada obowiązek wyznaczenia właściwej osoby także na wytwórcę, nawet jeśli nadawanie, przewóz, pakowaniem napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych zleci na zewnątrz. – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

  Niewątpliwie 2019 rok będzie wymagający pod względem zmian w zakresie gospodarki odpadami. To jednak pozwala wierzyć, że Polska powoli zmierza w stronę bardziej odpowiedzialnego podejścia do surowców wtórnych.

  *Więcej informacji na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach można znaleźć na stronie.

   

  Stena Recycling w Polsce działa od 2001 r. i posiada obecnie 18 oddziałów na terenie całego kraju. Jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Stena odzyskuje i przetwarza wszystkie rodzaje odpadów: makulaturę, plastik, złom metali żelaznych i nieżelaznych oraz odpady niebezpieczne. Celem działań Stena Recycling jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. Poprzez kompleksowe podejście do procesu gospodarowania odpadami znajduje rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i zwiększenia poziomu odzyskiwanych materiałów. We wszystkich działaniach kieruje się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko i Społeczeństwo. Rocznie przetwarza 630 tys. ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłu.

  Stena Recycling działająca w strukturze Stena Recycling International, należy do Stena Metall Group, wiodącej międzynarodowej firmy z ponad 70-letnią tradycją. Stena Recycling jest europejskim liderem w dziedzinie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  UDOSTĘPNIJ

  3 KOMENTARZE

  1. Zachodnie firmy stac na te zmiany a polskie sie pozamykaja.Ciekawe czy to juz rozbior Polski czy zwykla wojna gospodarcza.Polacy do skrecania śrubek i pchania kubłów.Smietanke spija kto inny.

  2. Wydaje mi się, że to co się teraz wymaga od przedsiębiorcy zajmującego się surowcami wtórnymi jest ponad jego siły. Znaczny Spadek cen za surowce, wzrost biurokracji, nowe sprawozdania, kontrole coraz to innych służb jest nie do wytrzymania. Jeszcze tylko z kościoła brakuje. Proszę mi powiedzieć, skąd firma mała ma mieć fundusze na zabezpieczenie finansowe oraz wprowadzenie monitoringu. Czy ministrowie wiedzą jaka jest sytuacja na rynku surowców, że np. folia kolor nie idzie, pasków nikt nie chce itd. Chyba, że jest w tym jakiś ukryty cel. Firmy rodzinne miały rosnąć w siłę. Ciekawe jak.
   Dlaczego utrudnia się życie i prowadzenie działalności-wcale nie łatwej. Nie wiem czy my złoto mamy?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ