poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Samorządowcy będą sprawdzali kontrahentów

Wywiadownie gospodarcze mówią o większym zainteresowaniu gmin ich usługami.

Nowe wytyczne dot. przywozu paliw alternatywnych do Polski

GIOŚ zmodyfikował dotychczas obowiązujące wytyczne z dnia 4.12.2009 r. dotyczące przywozu do Polski odpadów w postaci paliwa alternatywnego (19 12 10). W uzasadnieniu komunikatu opublikowanego na stronie internetowej GIOŚ...
video

Legionowo szykuje zmiany zasad segregacji odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy unijne są jasne: samorządy muszą uzyskiwać odpowiedni poziom recyklingu odpadów. A z roku na rok idzie on w górę....

Analiza efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych

Ministerstwo Środowiska zamierza zlecić przeprowadzenie analizy efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych w zależności od czynników takich jak: charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) z uwzględnieniem specyfiki gmin turystycznych, rodzaj zabudowy (jednorodzinna,...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY